In de spotlight

Producten
Artikel delen

De oplossing voor koudebrugvrije bouwprojecten

De Hectar funderingsvloer is een fundering en begane grondvloer in één die zich kenmerkt door zijn horizontale vorstrand. De vorstvrije aanleg van de fundering wordt gecreëerd door vanaf maaiveld minimaal 40 cm verticaal en 40 cm horizontaal af te leggen tot het beton. Hiermee wijkt Hectar af van de traditionele fundering. De Hectar funderingsvloer heeft geen kruipruimte en bestaat uit eenvoudig te installeren EPS-randkisten en EPS-vloerplaten die worden afgestort met (staalvezel)betonmortel. De Hectar funderingsvloer is geheel ingepakt in EPS en is door zijn ontwerp geheel koudebrugvrij.

Schemerhorn Fundering

Kruipruimteloos bouwen

Kruipruimteloos bouwen heeft wat Hectar betreft de toekomst. In het verleden waren kruipruimtes nodig om houten vloeren van gebouwen droog te houden. Door ventilatie aan de onderzijde van de houten vloer werd voorkomen dat balken en planken gingen rotten. In de hedendaagse bouw is er echter geen reden of noodzaak voor een kruipruimte door de toepassing van betonnen vloeren. Sterker nog: een kruipruimte kent ook veel nadelen. Zo is het bij het kruipluik moeilijk om deze geheel kierdicht te krijgen waardoor koude en vochtige lucht het gebouw binnenkomt. Dit geldt ook voor optrekkende kou vanuit de kruipruimte via de begane grondvloer. Tot slot is bij een fundering met kruipruimte, ter plaatse van de aansluiting van de fundering en het opgaand metselwerk, het nauwelijks mogelijk om geheel koudebrugvrij te bouwen.

Geheel koudebrugvrij

Koudebruggen zijn plekken waar de isolatielaag in de uitwendige scheidingsconstructie plaatselijk worden onderbroken als gevolg van een ondoordacht ontwerp en/of een gebrekkige aanleg van de isolerende bouwschil. Als gevolg hiervan komt kou van buiten naar binnen en ontstaan er vochtplekken in een gebouw door condensvorming. Omdat bij zeer goed geïsoleerde gebouwen koudebruggen ter plaatse van de fundering, meer dan 25% van het totale warmteverlies veroorzaken, is het vermijden van koudebruggen van groot belang. Door de doorlopende isolatieschil ter plaatse van de aansluiting tussen opgaande wand en betonvloer is de Hectar funderingsvloer geheel koudebrugvrij.

Hectar funderingsvloer

Constructief advies en tekenwerk

Omdat ieder gebouw zijn eigen eigenschappen heeft en omdat Nederland verschillende ondergronden kent, beoordelen de constructeurs op welke wijze de Hectar funderingsvloer dient te worden toegepast. De Hectar funderingsvloer kan zowel ‘op staal’ als ‘op palen’ worden uitgevoerd. Indien de Hectar funderingsvloer wordt toegepast verzorgen de constructeurs (als deelconstructeur) het constructieve tekenwerk en de statische berekening van de Hectar funderingsvloer.

Hoge kwaliteit en uitstekende service

Naast het uitleveren van de constructief uitgewerkte Hectar funderingsvloer biedt het bedrijf tevens de mogelijkheid om de volledige installatie inclusief het plaatsen van bijlegwapening (indien van toepassing) en het storten van de betonmortel te verzorgen.

Hectar
www.hectar.nl

BouwTotaal