Bouwfouten

Artikel delen

Gevels lijken op maanlandschap

In het kader van een renovatie van een oud pand besluiten de eigenaren het pand volledig te strippen en weer op te bouwen. Onderdeel van deze renovatie was het verwijderen van de oude gevelstuclaag en het weer volledig stucen van de gevels. Echter, al tijdens de uitvoer van de werkzaamheden constateren de eigenaren dat het resultaat van het stucwerk veel te wensen over laat. Het stucwerk is bepaald niet vlak en strak en lijkt het net of kozijnen en waterslagen scheef in de gevel zijn geplaatst. Echter niets is minder waar: het stucwerk is zeer slordig aangebracht.

Tekst: ing. E.P.G. Borgers
Bureau voor Bouwpathologie te Montfoort
www.bouwpathologie.nl

Gestucte gevel

De gevels zijn voorzien van een stuclaag waarop als afwerking een laag spuitstucwerk is aangebracht. Eerst zijn de gevels gestuct en daarna afgewerkt met spuitstucwerk. Het uiteindelijke resultaat is zeer slordig en ongelijk. De gevels hebben een zeer onregelmatig oppervlak. Aangezien opdrachtgevers/eigenaren en de aannemer niet tot een oplossing komen wordt een onafhankelijke gevraagd het stucwerk te beoordelen. Besloten wordt om het onderzoek uit te besteden aan de bouwpatholoog.

Beoordeling

De bouwpatholoog gaat op locatie het werk beoordelen en constateert daarbij navolgende zaken. Het pand grenst met de voorgevel direct aan de openbare weg. De voorgevel is geheel voorzien van een laag spuitstucwerk van 3 mm. De doorgang naar achteren, aan de rechterzijde van de woning, is eveneens voorzien van spuitstucwerk. De rechter zijgevel is daarbij geheel voorzien van spuitstucwerk. Onder de laag spuitstucwerk is een stuclaag aanwezig.

Afwijking stucwerk

Afwijking stucwerkDe gevels zijn op veel plaatsen niet glad en vlak. Het stucwerk is middels een rij van 2 meter gecontroleerd. Op diverse plaatsen is ruim meer dan 4 mm ongelijkheid over een afstand van 2 meter aangetroffen. Dit is met name het geval bij de voorgevel tussen de kozijnen op de verdieping en tussen deze kozijnen en de kozijnen op de begane grond. Met name laatstgenoemde zone (ter hoogte van de verdiepingsvloer) is zeer ongelijk. Bij de voorgevel is vrijwel overal meer dan 5 mm ongelijkheid aanwezig over een afstand van 2 meter. Verder is in de rechter zijgevel in de zone onder de schoorsteen een ongelijkheid van meer dan 5 mm gemeten over een afstand van 2 meter. Die afwijking is ook aangetroffen op de voorzijde van de aanbouw aan de achterzijde, rechts van het gevelkozijn. Er is verder op veel andere plaatsen een ongelijkheid gemeten, echter overal net minder dan 4 mm. De ongelijkheid in het stucwerk tekent zich rond de gevelkozijnen en de raamdorpelstenen duidelijk af.

Verder blijkt op diverse plaatsen dat de dagkanten niet haaks zijn. Dit is duidelijk waarneembaar bij de ramen in de voorgevel op de eerste etage en bij de entree. Dit is ook het geval bij de grote pui op de binnenplaats (voorgevel) en bij het voorste kozijn in de rechter zijgevel aan de begane grond.

Afwijking stucwerk

Oordeel

Afwijking stucwerkHet stucwerk vertoont op diverse plaatsen aanzienlijke slordigheden. Met name de voorgevel vertoont veel oneffenheden en is niet vlak en strak te noemen. De waargenomen oneffenheden vallen buiten hetgeen is toegestaan. Volgens de TBA Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk buiten, mag voor groep 1, waar onderhavige stucwerk onder zou moeten vallen, over een afstand van 2 meter geen grotere oneffenheid aanwezig zijn dan 4 mm. Dit is echter op meerdere plaatsen wel het geval.

Ook de dagkanten van diverse kozijnen zijn niet strak en haaks uitgevoerd. Dit is zowel bij meerdere kozijnen in de voorgevel, als ook in de zijgevel het geval: zie de waarnemingen.

Herstel

Herstel is mogelijk, maar is zeer ingrijpend. Het is namelijk niet mogelijk om over de reeds aangebrachte spuitstuclaag heen te stucen. De toplaag zal er eerst afgeschuurd of afgestoken moeten worden. Hierna zal er een primer moeten worden aangebracht om vervolgens het stucwerk uit te vlakken. Hierna zal de spuitstucwerk weer moeten worden aangebracht. Voornoemde zal in ieder geval bij de complete voorgevel en alle dagkanten van de voorgevel moeten gebeuren. Verder zal bij de zijgevel de zone onder de schoorsteen moeten worden gedaan en de dagkanten van het voorste gevelkozijn in de zijgevel. Tevens moet de dagkant van de grote pui in de voorgevel op de binnenplaats worden gedaan. Als laatste zal de voorzijde van de aanbouw aan de achterzijde geheel aangepakt moeten worden.

Afwijking stucwerk

BouwTotaal