Schots en scheef

Artikel delen

“Een tijd geleden was ik in de aanbouw van een woning waar een woonbeton vloerafwerking was aangebracht”, vertelt onze vloerendeskundige Onno de Vries. De bewoner was niet tevreden over het geleverde werk. De betonvloer zou scheef liggen, zowel in de lengte als in de breedte. De bewoner en het vloerenbedrijf kwamen er onderling niet uit. Daarom besloot het vloerenbedrijf om het Technisch Bureau Afbouw in te schakelen om de vloer te beoordelen.

Tekst: drs. Philip Overduin, Technisch Bureau Afbouw
Beeld: Technisch Bureau Afbouw

Lager gelegen uitbouw

De betonvloer van de uitbouw ligt op een (bedoeld) 180 mm lager peil dan de bestaande woning.

“Toen ik ter plekke was, zag ik in de aanbouw een glad afgewerkte betonvloer met een net uiterlijk. De vloer lag op een (bedoeld) 180 mm lager peil dan de bestaande woning. Bij het betreden van de aanbouw voelde ik een duidelijke afschot in de richting van de pui. Van scheefstand in de breedte merkte ik niet direct iets. Het viel me op dat het metselwerk van de twee wanden scheef liep ten opzichte van het oppervlak van de betonvloer. De dalingshoek van het metselwerk van de linkerzijgevel was bovendien veel groter dan de die van de rechterzijgevel.”

Scheef betonvloer

Het metselwerk van de twee wanden loopt scheef ten opzichte van het oppervlak van de betonvloer.

Hoogteligging

“Om de hoogteligging te bepalen heb ik de betonvloer globaal ingemeten.” De hoogtepeilen waren als volgt vastgesteld (lagere waarde is hoger gelegen punt):

 

14 5 4 4 Langs bestaande woning
20 20 7 7 Ongeveer in midden van vloer
41 36 34 28 Langs de pui
Gevel rechts 1/3 2/3 Gevel links

In de richting van de bestaande woning naar de pui was over een lengte van ongeveer 3,5 meter een gemiddeld afschot aan de orde van ongeveer (27 + 31 + 30 + 24) / 4 = 28 mm. In de richting van links naar rechts was over een breedte van ongeveer 6 meter een gemiddeld hoogteverschil aan de orde van ongeveer ((14 – 4) + (20 -7) + (41 – 28)) / 3 = 12 mm.

Scheef metselwerk

Lager liggende pui

“Duidelijk was dat de betonvloer vanaf de randbalk van de bestaande woning onder afschot van 10 mm/m¹ naar de pui was aangebracht. Een minimale dikte op de bestaande randbalk was natuurlijk aan de orde. De afstap van 180 mm vergroten was in de praktijk dus niet mogelijk geweest. Ook bleek uit mijn metingen dat het aangebrachte afschot noodzakelijk was om correct aan te sluiten op de pui. De pui lag aanzienlijk lager dan de randbalk van de woning en de minimale betondekking.”

Gebrekkige maatvoering

“Naar mijn mening was de pui dus niet op het juiste peil gesteld. Een vloer onder afschot was weliswaar niet de bedoeling. Maar het kon ook niet worden voorkomen. Aan de twee uitvoeringseisen (aansluiten met de pui én een aftrede van 180 mm ten opzicht van het vaste peil) kon in deze omstandigheden anders nooit voldaan worden. Het vloerenbedrijf had wel degelijk een optimaal resultaat gerealiseerd. Een betere uitvoeringswijze was in de gegeven situatie niet mogelijk. Dat viel niet te zeggen over de werkzaamheden van de hoofdaannemer: de scheefligging van de vloer kwam door zijn gebrekkige maatvoering. Ook de afwijkende stijgingshoeken in het metselwerk wezen op een gebrekkige maatvoering.”

Scheve vloer ten aanzien van de pui

Heeft u schade?

Schade kan helaas niet altijd worden voorkomen. Als schade eenmaal is ontstaan, is dat in de praktijk niet altijd even gemakkelijk te verklaren. Dat maakt het dan moeilijk om te herstellen. Onze technisch adviseurs kunnen in zo’n geval een diagnose voor u stellen. Zij adviseren u ook over de mogelijke oorzaken en gevolgen. Als u dat wenst kunnen zij ook een aanvullend hersteladvies geven.

Praktijkoplossingen door Technisch Bureau Afbouw

In deze rubriek ‘Afbouw Praktijkoplossingen’ geeft Technisch Bureau Afbouw (TBA) in iedere uitgave van BouwTotaal een oplossing aan van praktijkproblemen in de afbouwsector. TBA geeft deskundig en onafhankelijk technisch advies over stukadoorswerk (binnen en buiten), gevelisolatiesystemen, dekvloeren, betonnen vloeren, kunststofgebonden vloer(afwerking),  terrazzo, systeemwanden en -plafonds, metal stud wanden en plafonds, bouwen met gipsplaten en -blokken, tegelwerk, natuursteen en andere afbouwwerkzaamheden. Naast het geven van technisch advies, ontwikkelen ze ook normen, richtlijnen en brochures en ondersteunen ze sociale partners in de afbouw.

Ga voor meer informatie naar www.tbafbouw.nl. Op www.tbafbouw.nl/publicaties vind je alle andere normen, richtlijnen en brochures. Verder zijn er ook kennispapers die de afbouwer informeren over de mogelijke risico’s in zijn werk.