Flinke krimp totale bouwproductie in 2024

Artikel delen

In het tweede en derde kwartaal van 2023 kromp de bouwproductie met respectievelijk -0,6% en -0,5% ten opzichte van de voorgaande periode. Een lange periode van groei is hierdoor ten einde gekomen. Vooral de nieuwbouw van woningen heeft te lijden gehad onder de hogere rente. Al met al is onze inschatting dat de bouwproductie in 2023 toch nog met circa 3,0% is gegroeid, vooral door de hoge groei die gerealiseerd werd in het 1e kwartaal.

Tabel

Krimp van -2,5% in 2024 verwacht

De hoge groei die de installatiebranche doormaakte als gevolg van investeringen in energiebesparing is door de gedaalde energieprijzen verdwenen, waardoor deze steunpilaar voor de gehele bouw is weggevallen. Daarnaast gaat de komende tijd het laatcyclische karakter van de bouwsector zijn werk doen. Aan het begin van de bouwketen zijn bij de nieuwbouw de volumes al flink gedaald, zoals bij de productie van beton, cement en bakstenen. Deze lag in het derde kwartaal ruim 15% lager dan een jaar eerder. Ook investeringen in bedrijfsgebouwen (utiliteitsbouw) staan onder druk, doordat bedrijven terughoudend zijn. Voor de infrasector verwachten we daarentegen voor 2024 een minimale groei (+0,5%). Veel grote projecten staan op ‘hold’ vanwege stikstofproblematiek, maar de renovatiemarkt en investeringen in het elektriciteitsnet nemen toe. Al met al verwacht ING Research hierdoor voor 2024 een krimp voor de bouwproductie van -2,5%. Hierdoor valt de productie bijna weer terug naar het niveau van 2022, na 3% groei in 2023.

Maurice van SanteMaurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com