Werk je op hoogte? Het belang van veiligheidsnormen voor jouw veiligheid

Artikel delen

Werken op hoogte vereist niet alleen moed, maar ook de juiste uitrusting om ervoor te zorgen dat elke taak veilig wordt uitgevoerd. Het gebruik van valbeveiliging is van cruciaal belang om de veiligheid van jezelf en je collega’s te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan specifieke normen om effectief te zijn. In dit artikel kijken we naar enkele van de belangrijkste normen waaraan valbeveiliging moet voldoen.

Valbeveiliging

Een valbeveiliging harnas als persoonlijk beschermingsmiddel

Deze harnassen zijn ontworpen om letsel te voorkomen en voldoen aan de strikte eisen van de NEN-EN 361-norm om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn bij het tegenhouden van vrije val. Bij RSN Safety ben je verzekerd van hoogwaardige harnassen die aan deze norm voldoen.

De NEN-EN 361-norm is een Europese standaard dat specifieke eisen stelt aan volledige lichaamsharnassen voor persoonlijke bescherming tegen vallen bij het werken op hoogte. Deze norm richt zich op het waarborgen van de basisvereisten voor het ontwerp, de constructie, de prestaties en de testmethoden van deze harnassen.

Belangrijkste kenmerken van NEN-EN 361

  1. Ontwerp en constructie
    NEN-EN 361 legt strikte eisen op aan het ontwerp en de constructie van valbeveiliging harnassen. Deze moeten comfortabel zijn, een goede pasvorm hebben en verstelbare banden bevatten voor aanpassing aan verschillende lichaamstypes.
  2. Prestaties
    De norm stelt prestatiecriteria vast waaronder de minimale sterkte van materialen en de weerstand tegen belastingen die optreden tijdens een val. Harnassen moeten voldoen aan deze eisen om een hoog niveau van bescherming te bieden.
  3. Testmethoden
    NEN-EN 361 specificeert gedetailleerde testmethoden om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van harnassen te waarborgen. Fabrikanten moeten hun producten onderwerpen aan deze tests om te garanderen dat ze voldoen aan de gestelde normen.

Valbeveiliging harnassen die voldoen aan NEN-EN 361 bieden een effectieve bescherming bij een val waardoor ernstig letsel wordt voorkomen. De norm zorgt ervoor dat harnassen worden vervaardigd met hoogwaardige materialen en volgens strenge normen, wat resulteert in betrouwbare uitrusting. Dankzij de specifieke eisen voor ontwerp en constructie garandeert NEN-EN 361 dat harnassen comfortabel zitten en een goede pasvorm hebben, wat essentieel is voor langdurig gebruik. Naast NEN-EN 361 zijn er echter nog andere normen die essentieel zijn voor valbeveiliging.

NEN-EN 358 – werkpositioneringsgordels

Deze norm richt zich op werkpositioneringsgordels die werknemers in staat stellen op een specifieke plek te werken. Werkpositioneringssytemen zijn ontworpen om gebruikers die op hoogte werken in staat te stellen zich zo te positioneren ten opzichte van een object dat ze beide handen vrij hebben om te werken. Het is belangrijk om te benadrukken dat een werkpositioneringssysteem niet gebruikt mag worden zonder valbeveiliging, wanneer er een risico op vallen bestaat. Het doel van dit systeem is namelijk niet om een val op te vangen, maar is louter gericht op positionering van de persoon ten aanzien van het werk.

NEN-EN 363 – valbeveilingssystemen

Deze norm behandelt de algemene eisen voor valbeveilingssystemen, inclusief de componenten zoals lijnen, karabijnhaken en schokdempers. Deze algemene eisen zorgen ervoor dat het complete systeem voldoet aan strikte veiligheidsnormen. De systemen voorzien van deze normen dienen als bescherming tegen zwaar letsel of een val met dodelijke afloop. Het gebruik van deze systemen is niet vanzelfsprekend en gebruik moet ten alle tijden gebeuren volgens de geldende richtlijnen.

NEN-EN 365 – algemene eisen voor instructies

Hoewel deze norm niet specifiek gericht is op ontwerp of constructie, is het essentieel voor het verstrekken van gedetailleerde instructies met betrekking tot het juiste gebruik, onderhoud, opslag en transport van deze middelen. Het niet naleven van de instructies zoals uiteengezet in deze norm kan leiden tot onjuist gebruik van valbeveiligingsmiddelen, wat op zijn beurt de veiligheid in gevaar kan brengen en het risico op ongevallen kan vergroten. Het strikt opvolgen van de instructies volgens NEN-EN 365 is daarom van groot belang om de doeltreffendheid van valbeveiligingsmiddelen te waarborgen en een veilige werkomgeving op hoogte te bevorderen.

NEN-EN 364 – persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen

Deze norm is van cruciaal belang voor het waarborgen van de duurzaamheid en betrouwbaarheid van valbeveiligingsapparatuur. Deze norm specificeert gedetailleerde testmethoden die fabrikanten moeten toepassen om ervoor te zorgen dat hun producten voldoen aan de vastgestelde normen.

Het niet naleven van deze testmethoden kan ernstige gevolgen hebben, zoals verminderde betrouwbaarheid en effectiviteit van de valbeveiligingsapparatuur. Het risico op falen tijdens gebruik kan leiden tot ongevallen en letsel. Daarom is het van vitaal belang dat fabrikanten de testen volgens NEN-EN 364 strikt implementeren om ervoor te zorgen dat hun valbeveiligingsproducten aan de hoogste normen voldoen, waardoor de veiligheid van gebruikers op hoogte wordt gegarandeerd.

ISO 9001 – kwaliteitsmanagementsystemen

Hoewel dit geen specifieke norm voor valbeveiliging is, is de ISO 9001-certificering een indicatie van de kwaliteitscontrole en consistentie van de fabrikant. Het benadrukt de betrouwbaarheid en hoge productiestandaarden van het bedrijf.

Wanneer een organisatie over een dergelijke certificering beschikt, geeft dit blijk van een solide kwaliteitsstructuur en de aanwezigheid van transparantie en betrouwbaarheid. De organisatie streeft voortdurend naar verbetering en integreert het kwaliteitsbeleid in alle aspecten ervan. Alle processen binnen het bedrijf voldoen aan de vereisten van de norm, wat aantoont dat kwaliteit een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. In toenemende mate eisen organisaties dat hun partners, zowel klanten als leveranciers, gecertificeerd zijn alvorens samenwerkingen aan te gaan. Deze norm is van toepassing in bijna elke sector.

Deze normen vormen gezamenlijk een robuust kader voor het waarborgen van veiligheid op hoogte en het is van cruciaal belang om je bewust te zijn van deze normen bij het selecteren en gebruiken van een valbeveiligingsuitrusting. Het naleven van deze normen draagt bij aan een veilige werkomgeving en minimaliseert daarmee het risico op letsel bij het werken op hoogte. Bij RSN safety ben je verzekerd van hoogwaardige valbeveiliging die voldoet aan deze strikte normen waardoor je met vertrouwen kunt werken op hoogte.

Keuringen bij RSN Safety

Niet alleen de valbeveiligingsuitrustingen bij RSN Safety voldoen aan alle normen, maar ook keuren zij valbeveiliging en klimmaterialen. Het is namelijk wettelijk verplicht om jouw PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) minimaal een keer per 12 maanden of na elke val opnieuw te laten keuren. Door je persoonlijke beschermingsmiddelen op tijd te laten keuren ben je ervan verzekerd dat je veilig kunt werken op hoogte. Bij RSN Safety beschikken ze over de benodigde certificering om de keuringen uit te voeren. Ze voeren deze taken met uiterste nauwkeurigheid uit, voldoen aan alle strikte eisen en waarborgen daarmee de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Als je op hoogte werkt en op zoek bent naar hoogwaardige valbeveiliging die voldoet aan de normen, dan ben je bij RSN Safety aan het juiste adres. Investeer in je uitrusting die je vertrouwen geeft tijdens werkzaamheden op hoogte en draag bij aan een veilige werkomgeving. Wil je aanvullende informatie over het keuringsproces van valbeveiliging of de diverse valbeveiligingssystemen met keurmerk bekijken? Bezoek dan de website van RSN Safety en geef prioriteit aan veilig werken op hoogte.

RSN Safety
www.rsnsafety.nl/