Nieuwe standaard aansluitwijze: prefab meterkast

Artikel delen

In Groningen, Drenthe en Overijssel hebben bouwers van nieuwbouwwoningen (laagbouw) vanaf 1 mei 2024 te maken met de vernieuwde standaard-aansluitwijze. Dit betekent dat partijen die vanaf dat moment een aanvraag doen voor nieuwe aansluitingen van nutsvoorzieningen, gebruik moeten maken van een prefab meterkast in de ruwbouwfase. Met deze nieuwe aansluitwijze kan sneller aangesloten worden en is het aansluitproces veel beter planbaar.

Prefab meterkast

Foto: CEHEtech.

Een gecertificeerde prefab meterkast versnelt het aansluitproces. Nog voordat de muren van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst. Deze wordt in de beginfase van de bouw aangesloten, waardoor aansluitingen voor elektriciteit, water en media direct beschikbaar zijn. Dit is efficiënter en veiliger, want het aansluitproces wordt beter planbaar en voorkomt hinder tussen de partijen. Tijdelijke bouwaansluitingen zijn nauwelijks meer nodig en er vindt vrijwel geen afkeur meer plaats. Daardoor wordt de oplevering voor de nieuwe woningeigenaren beter voorspelbaar.

Standaard aansluitwijze

Door de vele voordelen hebben de netbeheerders in Groningen, Drenthe en Overijssel gezamenlijk besloten de prefab meterkast in de ruwbouwfase als standaard aansluitwijze te hanteren. Net zoals andere aansluitcriteria die bijdragen aan het veilig en snel kunnen aansluiten, hebben deze netbeheerders de prefab meterkast in de ruwbouwfase als standaard opgenomen. Dit geldt vooralsnog alleen voor nieuwbouw in combinatie met laagbouw.

Maak je gebruik van de prefab meterkast in Groningen, Drenthe of Overijssel? De netbeheerders stimuleren deze efficiëntere aansluitmethode graag. Daarom brengen drinkwaterbedrijven Vitens, Waterbedrijf Groningen en WMD voor de prefab meterkasten die in dit gebied worden aangesloten, maar tijdens de bouw niet worden gebruikt, geen vastrechtkosten in rekening.

Gecertificeerde kasten en heldere instructies

In de afgelopen jaren is de prefab meterkast flink geoptimaliseerd. Sinds enkel gecertificeerde prefab meterkasten met KIWA-keurmerk zijn toegestaan, voldoen deze kasten standaard aan alle veiligheidsvoorschriften. In de doorontwikkelde versie van de NTA (8769:2024NL) zijn processtappen versoepeld voor een verruiming van de toepassing. Voor het juiste gebruik van de kast, plaatsen producenten op de deur van iedere prefab meterkast een instructie in symbolen over hoe met de kast om te gaan op de bouwplaats.

Meer weten? Kijk op www.mijnaansluiting.nl/prefabmeterkast.