Over de grens bouwen als alternatief voor de Nederlandse krimpmarkt

Artikel delen

Door de recessie in Nederland zijn bouwbedrijven op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Bouwondernemers kijken daarbij ook steeds meer over de grens. Traditioneel is de bouwsector echter een lokale bezigheid. Zo exporteert de Nederlandse bouwsector maar 2,5% van de omzet. Hiervan gaat slechts een zeer klein deel naar de buurlanden België en Duitsland terwijl daar vooral voor bouwbedrijven uit de grensregio grote kansen kunnen liggen, al is succes zeker niet verzekerd.

Eerst Nederlandse activiteiten op orde
Voordat bouwbedrijven starten met bouwactiviteiten in België of Duitsland is het van belang dat de Nederlandse activiteiten op orde zijn. Er moet financiële ruimte zijn om te investeren, aanloopkosten op te vangen en net als in Nederland zal er over de grens een concurrerend product geboden moeten worden. Cultuur- en juridische verschillen zorgen ervoor dat de aanloopfase waarschijnlijk lang is voordat de werkzaamheden over de grens ook rendabel worden. Bouwen over de grens kan dan op lange termijn een uitbreiding zijn van de Nederlandse activiteiten waarmee risico’s gespreid worden. Een doordachte strategie, focus en de bereid- en mogelijkheid tot het investeren van tijd, geld en energie in de nieuwe markt gedurende meerdere jaren is wel een vereiste om succesvol zaken te doen over de grens. Lees hierover het ING rapport “Exportkansen voor de Nederlandse bouw”.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @MauricevanSante