Bouwkosten

Artikel delen

Bouwkosten: herstel metselwerk

Bij het herstellen van beschadigde, gemetselde gevels moet men bij het vervangen van de beschadigde stenen zoveel mogelijk gelijksoortige stenen toepassen. De kosten variëren per type en formaat steen en per aantal te vervangen stenen in een gevelvlak.

Tekst: www.casadata.nl

Bestaand beschadigd gevelmetselwerk is te herstellen door het plaatselijk vervangen van de kapotte stenen. Bij het plaatselijk vervangen van een aantal beschadigde metselstenen moet men de stenen strak, kantig en in zijn geheel uithakken of uitboren. Na het uithakken moet men met water of olievrije perslucht het metselwerk bij de uitgehakte stenen schoonmaken en stof en verontreinigingen verwijderen. Het is raadzaam om alles weg te zuigen in plaats van weg te blazen. Anders blijft vaak in hoeken het gruis of stof liggen. Pas nat maken als de opening stof- en gruisvrij is.

De vochtigheidsgraad van het metselwerk mag niet te laag of te hoog zijn. Daarom het metselwerk eerst nat maken of laten drogen. De hardheid en porositeit van het bestaande en het nieuwe metselwerk moeten goed met elkaar overeenkomen. Als men het vervangen of hersteld metselwerk wil afvoegen, moet het nieuwe metselwerk voldoende tijd over staan.

Samenstelling van de kosten

Bij Waalformaat is uitgegaan van afmeting 214 x 102 x 55 mm ( 70 stuks per m2), bij Maasformaat van afmeting 214 x 102 x 82 mm (48 stuks per m2) en bij Dikformaat van afmeting 210 x 100 x 65 mm (61 stuks per m2). De kosten zijn exclusief steigerwerk en bouwplaatskosten. De kosten zijn inclusief voegwerk, afgekomen puin afvoeren en deponeren in container op de bouwplaats, huur puincontainer en stortkosten afkomend puin.
De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en met de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Er is uitgegaan van een uurloon van € 37,80. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden bij het plaatselijk vervangen van beschadigde metselstenen tot 15 stuks per vlak of 10 stuks per m2, bij 1 – 5 m2 geveloppervlak. Kostengegevens voor andere geveloppervlakken, zoals een vlak tot 1 m2 of vanaf 5 m2 staan vermeld op casadata.nl.

BouwTotaal