Elektriciteit opwekken en tegelijk water verwarmen

Artikel delen

Nelskamp dakpannen produceert al een aantal jaren de zogenoemde 2Power panelen. Het product is daarom niet nieuw, maar de kennis rondom de toepassing met toekomstvisie wel. Gedoeld wordt op het feit dat er toekomstig ‘gasloos’ gebouwd gaat worden. De warmtepomp kan de gasketel vervangen en daarvoor is elektriciteit nodig. De elektriciteit wordt eenvoudig binnen gehaald via de PV panelen, maar hoe krijg je en houd je warm water voor tapwater en verwarming?

De onderste acht panelen zijn 2Power panelen. De overigen zijn PV Panelen.

De warmtepomp verbruikt naar verhouding teveel elektriciteit voor verwarming. Juist daarom was gas de oplossing die veel sneller en efficiënter verwarmt. We moeten daarom de warmtepomp helpen en efficiënter maken. Dat kan door het water voor te verwarmen middels de kracht van de zon en dit water over te slaan in een voorraadvat.

Water verwarmen op het dak gebeurt door de zonneboiler met zonnecollectoren die bedoeld zijn om uitsluitend water te verwarmen. Deze panelen zijn veelal geheel afwijkend door afmeting en uitstraling ten opzichte van PV panelen. Esthetisch kan daarom gekozen worden voor combinatie panelen, de zogenoemde PVT panelen. PV staat voor elektriciteit en de T voor Thermische verwarming. Nelskamp noemt haar PVT de ‘2Power’ aangezien aan de bovenzijde het bekende PV laminaat in zicht is dat inmiddels 300 Wp aan elektriciteit genereert. Daaronder bevindt zich een soort van radiatorplaat waar ‘water met een antivries’ doorheen loopt.

Werkingsprincipe.

Het licht en warmte dat het PV laminaat bereikt kan voor maximaal 20% omgezet worden in elektriciteit en de rest gaat verloren. Met de 2Power panelen wordt de 40% aan warmte die normaal door het PV laminaat gaat, gebruikt om het water te verwarmen in de onderliggende radiatorplaat. Dit voorverwarmde water wordt terug gevoerd naar het voorraadvat. Het water dat door de warmtewisselaar voor tapwater en de warmtewisselaar voor lage temperatuur verwarming stroomt krijgt in het voorraadvat de warmte overbrenging.

In praktijk

Een lucht-warmtepomp draait op totaal 40 PV panelen in combinatie met een 500 liter voorraad (naast het 400 liter vat voor de 2Powerpanelen).

Esthetica is voor Arjan Ter Bogt, corporatiedirecteur bij Plavei, reden geweest om acht stuks 2Power panelen te plaatsen op een nieuwbouwwoning te Duiven, samen met een 400 liter voorraadvat. Één 2Power paneel genereert 50 tot 75 liter verwarmd water. Uitgangspunt van de nieuwbouwwoning is nul op de meter en gasloos. Een lucht-warmtepomp draait op totaal 40 PV panelen in combinatie met een 500 liter voorraadvat (naast het 400 liter vat). Van deze 40 PV panelen zijn er acht stuks 2Power panelen die zowel elektriciteit als warm water genereren. Het gezin dat bestaat uit twee volwassen en vier kinderen heeft sinds de oplevering nimmer koud water gehad en geen factuur voor energiekosten. Uiteindelijk is het zelfs een in 2016 prijswinnend passiefhuis geworden.

Naast esthetica moet het ook functioneel zijn. Daar heeft Pola Duurzaam BV uit Zevenaar voor gezorgd, een onderdeel van Installatiebedijf Technisch Bureau Pola Zevenaar BV. Voor bedrijfsleider Remco Wigman was het de eerste kennismaking met de 2Power panelen van Nelskamp, waardoor ze tijdens de verwerking op enkele praktische zaken stuitten. Zo is hier het grootformaat keramische OVH panmodel H-10 van Nelskamp toegepast dat een hoge wel kent. Op die plaats is het moeizaam om de panelen onderling te koppelen en zijn alternatieve koppelingen gebruikt. Verder konden de 2Power panelen net zo eenvoudig als de andere PV panelen, plug and play aangesloten en geplaatst worden.

Financiering

Voor de 2Power panelen is net als bij de ‘losse’ PV panelen de 21% btw terug te vorderen, hetgeen niet geldt bij zonneboilers die alleen warmte genereren. Daarnaast is gebruik te maken van de ISDE subsidie, maar daarvoor moet het systeem kleiner zijn dan 10 m2 oppervlak. Bij acht 8 panelen wordt dat echter overschreden. Daarnaast moet het toe te passen systeem tijdig aangemeld worden bij het RVO, aangezien de 2Power panelen met iedere soort warmtebron zijn toe te passen.

Joint Origin heeft samen Cor Steenkamp van Brickpoint Arnhem de materialen gekozen en bemiddeld in keuzes en toepassing. Steenkamp: “De heer Ter Bogt heeft voldoende ruimte op het dak, maar wanneer het dakoppervlak minder groot is wordt het moeilijker om nul op de meter te bouwen. Om water te verwarmen is veel elektriciteit nodig en waar zonneboilers geplaatst worden, kan men geen stroom opwekken. Hier is de 2Power de oplossing, omdat men geen ruimte in hoeft te leveren voor elektriciteit opwekking en tegelijk water kunt verwarmen.”

De totale investering bedroeg circa € 20.000,-, waarbij er geen energierekening meer is. De terugverdientijd is daarmee ongeveer twaalf jaar. Het financiële voordeel dat dan wordt behaald, samen met bouwen met toekomstvisie, vormt een perfecte match.