Nieuwe bestuurssamenstelling VSB

Artikel delen

Tijdens de najaarsvergadering van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) heeft Fred Schuijt de voorzittershamer van de sectie Steigerbedrijven overgenomen van Gijs Buijs. Als nieuwe voorzitter van de sectie treedt Fred Schuijt ook toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank Klessens (voorzitter, Sectie Hoogwerkbedrijven) en René van Zutven (penningmeester, Sectie Betonbekistingbedrijven).

Fred Schuijt neemt de functie van sectievoorzitter over van Gijs Buijs, die tientallen jaren bestuursmatig actief is geweest binnen de vereniging. Daarnaast representeerde hij ook de VSB, onder meer binnen het bestuur van de Aannemersfederatie Nederland (AFN) en was hij gesprekspartner bij de onderhandelingen voor de CAO Bouw. Fred Schuijt is Director Operations bij Brand Energy & Infrastructure Services en als zodanig goed ingevoerd in de steigerbouwmarkt.

Ook werden Dick Koster (Steigerbouw Van der Panne), Hub Moonen (Altrad Hertel Industrial Services), Chris Hunter (Kaefer) en Peter van den Bergh (Nivo Steigerwerken) herkozen in het bestuur van de Sectie, dat verder bestaat uit Peter van den Berg (Bilfinger Industrial Services).

De bestuurswisseling vindt plaats in een periode waarin er binnen de sectie Steigerbedrijven veel gebeurt en het aantal leden gestaag toeneemt. Zo werden het afgelopen jaar alleen al vier steigerbedrijven als nieuw lid genoteerd, ging de scholingsstructuur voor de steigerbouw officieel van start, werd het Sectorplan Steigerbouw uitgevoerd en de Richtlijn Steigers op een aantal belangrijke punten geüpdatet. Ook voor komende jaren wordt een voortzetting van deze ontwikkelingstrend verwacht. Zo staat alweer een aantal nieuwe initiatieven voor alle aangesloten bedrijven op het programma, waaronder een e-learning en toetsingstraject, de invoering van veiligheidsperceptie op de werkvloer en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast krijgt de Richtlijn Steigers binnenkort naar verwachting de status van arbocatalogus. Ook is er volop beweging in de andere secties, waarbij de speerpunten onder meer zijn: scholing, nieuwe wet- en regelgeving, richtlijnen, kennisoverdracht.

Informatie: www.vsb-online.nl