Bouwkosten

Artikel delen

Buitenspouwblad in het werk verlijmen

Men kan een buitenspouwblad verlijmen. Daarbij worden de lintvoegen op 4 mm verlijmd en kan men de stootvoegen ook verlijmen, open laten of voor extra ventilatie 70 mm breed open laten. De kostentabel geeft de kosten weer voor verschillende steentypen, formaten, verbanden en uitvoeringen.

Door www.casadata.nl met medewerking van Elski BV en Gemack in Doetinchem

Het verlijmen van gevelstenen is een techniek, die de laatste jaren steeds meer toepassing vindt in diverse woningbouw- en utiliteitsprojecten. Deze techniek eist een andere manier van werken zoals de speciale lijmrekken voor het verlijmen van de kopse kanten van de stenen. De lijm brengt men op een gemakkelijke manier in evenredige stroken van 3 tot 7 mm dik op de metselstenen aan met een (Gemack) mortelspuit met RVS sproeimond.

Voor het aanbrengen van de stenen kan men de verticale stootvoegen vooraf verlijmen. Het verlijmen van de stenen moet binnen circa 15 minuten na het aanbrengen van de mortel gebeuren. Door het snelle verstijven van de lijmmortel kan men een grotere stijghoogte van het gevelwerk realiseren.

Lijmmortel

De speciale Cantillana lijmmortel voor het verlijmen van gevelstenen is een droge gebruiksklare mortel, verpakt in zakken van 25 kg. De samenstelling van dit droge mengsel bestaat uit Portlandcement, (kleur)pigmenten fijne toeslag en hulpstoffen. De droge mortel mengt men in de Gemack MortelTopmenger in de door de fabrikant voorgeschreven mengtijd en hoeveelheid schoon water totdat er een smeuïge mortel ontstaat. Men brengt de mortel gedoseerd aan met de Gemack mortelspuit. De lijmmortel mag men tot het begin van de binding niet meer vermengen.

Aandachtspunten

In de ontwerp- en besteksfase is het zeer wenselijk om rekening te houden met de specifieke uitvoeringseisen van lijmwerk van gevels.
Werken met een extra brede steiger voor het plaatsen van de lijmmengers en werkruimte voor de verlijmers door voorhangsteigers van minimaal 500 mm breed.
Lijmmortel niet aanbrengen op bevroren of ontdooide ondergronden of bij kans op vorst binnen 24 uur. Zonder beschermende maatregelen de lijm niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan 5 graden Celsius of hoger dan 30 graden Celsius.

Bouwkosten

Bij de kosten is uitgegaan van het volledig nieuw verlijmen van gevelstenen met 4 mm dikke lintvoegen. De kosten zijn exclusief steigerbouw, opperwerk tot op/bij werkplek, kraankosten, doorwerkmaterieel, zaagwerk, toeslagen rollagen, wapening, lateien en het maken van dilataties. De kosten zijn inclusief het stellen van profielen. De kosten zijn steeds per vierkante meter lijmwerk uitgedrukt. In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal.

Er is gerekend met een uurloon van € 37,80 zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17% voor algemene bedrijfskosten, winst en risico.

Download hier het kostenoverzicht.

BouwTotaal