NSWE “Van willen naar kunnen”

Artikel delen

Het National Safety at Work Event is een evenement dat bijdraagt mensen veilig en gezond te laten werken. Doelstelling: het meegeven van concrete oplossingen die iedereen helpt samen een stap te zetten om het verschil te maken, veilig en duurzaam.

Ook dit NSWE bestaat weer uit de elementen die hun waarden hebben bewezen in vorige edities:

  • Een congres met top-sprekers op het gebied van gezondheid, veiligheid, inkoop, gedrag en HRM;
  • Een leveranciersmarkt waar fabrikanten innovatieve producten en diensten presenteren;
  • Netwerkbijeenkomsten om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en over aansprekende thema’s te discussiëren.

U wilt wel eigen verantwoordelijkheid nemen, maar kunt dit misschien niet altijd. Hoe brengt u daar verandering in? Op het National Safety at Work Event 2018 gaan deelnemers daarover graag met elkaar in dialoog. Het thema van het evenement luidt dan ook: ‘Van willen naar kunnen’. Een uitdagende titel die aansluit op het event uit 2015 ‘Van moeten naar willen’.

logo van nsaweHet vraagstuk toen: Hoe krijgen we werknemers zo ver dat ze veilig willen werken in plaats van dat ze zich moeten houden aan de veiligheidsregels.
Zelf de regie nemen, we kunnen er bijna niet meer omheen. De overheid geeft het voorbeeld door steeds meer uit te besteden en over te laten aan marktpartijen en het individu. Een trend die vraagt om meer eigen verantwoordelijkheid. Veilig werken, fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, bijdragen aan een duurzame samenleving. De verwachtingen voor zowel bedrijven als hun medewerkers zijn hoog gespannen. Organisaties moeten hun medewerkers de ruimte bieden die eigen verantwoordelijkheid te ontplooien. Maar hoe zorgt u voor een optimaal leef-, leer- en werk-klimaat? En hoe zorgt u als werknemer dat niet alleen u gezond, veilig en productief blijft, maar ook uw collega’s?

Het NSWE 2018 gaat graag de dialoog aan over een integrale oplossing voor alle vragen die deze visie oproept. Welke uitdagingen vindt u op uw pad? Er is geen blauwdruk van de ideale aanpak, maar we kunnen wel leren van de best practices en aan de hand van praktische hulpmiddelen alle mogelijkheden bediscussiëren. En enthousiast raken door de verhalen van inspirerende sprekers, leerzame workshops en interessante stands van toeleveranciers met de nieuwste innovaties.

Van inkoper tot veiligheidskundige en van operationeel manager tot HR manager… wat uw rol ook is, op NSWE wordt het hoofdthema verder uitgewerkt in verschillende relevante subthema’s:

  • License To Operate: compliance management is de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Leer meer over duurzaam ondernemen en eigen regie nemen in veiligheid van juridisch oogpunt.
  • Leadership in empowerment: langer doorwerken is een gegeven. Laat u informeren over ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘leiderschap in gedrag’.
  • ROI on Safety: hoe gaat u om met de tegenstrijdige belangen die optimale veiligheid, duurzaamheid binnen een inkoopbeleid met zich mee kunnen brengen? Laat uzelf voorzien van praktische tips over hoe u veiligheid en gezondheid kwantitatief maakt en wat succesfactoren zijn voor het opstellen van een goede aanbesteding?

Gaat u de uitdaging aan?

Reserveer dan 15 maart 2018 alvast in uw agenda. Registreer uw deelname via www.nswe.nl.