Luchtdichte bouwplaten zeer geschikt voor energieneutraal bouwen

Artikel delen

De steeds strengere eisen voor energiebesparing en duurzaamheid in gebouwen zorgt ervoor dat luchtdicht bouwen hoog op de agenda staat van bouwers. In de afbouw worden veelal spaanplaten en OSB gebruikt, waarbij luchtdichte en dampremmende foliën noodzakelijk zijn om de gewenste energienormen te halen en condensatie te vermijden. UNILIN Panels heeft een even eenvoudige als zeer doeltreffende oplossing voor deze werkwijze gevonden, samengebundeld in één plaat, de VapourBlock bouwplaten.


Energiezuinige gebouwen en passiefhuizen winnen snel aan populariteit, vooral onder druk van huidige en toekomstige energiezuinige normen, zoals BENG. Bouwplaten nemen een belangrijke rol in, zeker als ze extra energiebesparende kenmerken als luchtdichtheid in zich hebben.

UNILIN heeft in zijn brede gamma aan bouwmaterialen daarvoor de VapourBlock bouwplaten. Deze VapourBlock afwerking is beschikbaar op twee dragerplaten: Durelis, vochtwerend, en HydroFlam, brandvertragend. “De platen bestaan uit drie lagen”, legt Product Manager Construct Klaas Adam van Unilin uit. “De binnenste laag, die zorgt voor de sterkte en stijfheid van de plaat, bestaat uit grovere houtspaanders. De beide buitenste lagen bestaan uit houtstof, gerecycleerd uit het schuurproces, en zeer klein spaanders. Deze deklagen zorgen voor een zeer dichte, effen structuur waardoor de plaat al een verhoogde luchtdichtheid verkrijgt, gemiddeld 2 tot 3 keer luchtdichter dan traditioneel bouwplaatmateriaal.” Het productieproces zorgt voor een sterkte en stijfheid gelijk over de hele plaat, en voor een zeer haakse zaging.

Luchtdicht en dampremmend

Voor luchtdichte toepassingen, dus voor in energieneutrale gebouwen en passiefhuizen, gaat UNILIN nog verder met de VapourBlock afwerking. Hiervoor worden de bouwplaten voorzien van een luchtdichte en dampremmende laklaag. “Daardoor wordt het aanbrengen van luchtdichte en dampremmende folies bij damp-open opbouwen overbodig, zoals bij gewone afbouwplaten wel nodig is om energie niet verloren te laten gaan en om condensatie te voorkomen. Dat scheelt de bouwer plaatsingskosten, risico op scheuren en niet-afgedekte overlappingen, kortom tijd en werk.” De VapourBlock zorgt voor een constante dampremmende Sd-waarde over de volledige oppervlakte van de plaat en een extreem hoge luchtdichtheid, per m³/m²/h/Pa minder dan 0,001.
Het enige wat de bouwer nog moet doen is de plaatranden goed af te tapen met een luchtdichte tape. Om dat te vergemakkelijken heeft UNILIN de standaardhoogte van de bouwplaten verhoogd naar 2,80m, verdiepingshoog.

Brandvertragend

De Durelis is de vochtwerende bouwplaat, die ook met deze luchtdichte en dampremmende VapourBlock afwerking beschikbaar is. In sommige gebouwen zijn echter verhoogde brandeisen van kracht. Dat vraagt bij de bouwmaterialen extra aandacht. Bij UNILIN heeft men daarvoor de HydroFlam VapourBlock bouwplaat ontwikkeld. Klaas Adam: “Bij brandveiligheid zijn twee aspecten belangrijk: de brandreactie en de evacuatietijd. Daar kijken architecten zeer goed naar bij het ontwerpen van een gebouw. Om de brandreactie van de bouwplaat te verbeteren hebben wij brandvertragende additieven toegevoegd aan deze HydroFlam-plaat. Daardoor hebben de bouwplaten een beperkte bijdrage tot vlamontwikkeling en voeden deze platen een beginnende brand in een gebouw veel minder.”
En als de brand uiteindelijk niet meer te voorkomen is gaat het tweede aspect gelden: de tijd die een bouwelement nodig heeft om dusdanig te zijn verbrand dat het zijn functie in het gebouw niet meer kan vervullen en ineenstort. “De HydroFlam-panelen kunnen ervoor zorgen dat deze zogeheten brandweerstand flink wordt verbeterd. De gewonnen brandweerstand, en daardoor evacuatietijd, hangt af van verschillende factoren waaronder de opbouw, wijze van bevestiging, materiaalkeuze en de belasting op het bouwelement. Wel kunnen we stellen dat de zogeheten inbrandsnelheid reduceert van 0,9mm/minuut voor standaard houten plaatmateriaal tot 0,55mm/minuut voor HydroFlam, waardoor de plaat trager opkoolt.” Dit kenmerk voor bouwplaten is bijvoorbeeld van belang bij woningscheidende wanden tussen twee verschillende woningen. Hier kan namelijk een brandweerstand van minimaal 60 minuten van toepassing zijn.

Internationale markten

Klaas Adam constateert dat de vraag onder bouwers naar bouwplaten met deze gecombineerde functies steeds groter wordt. “De energetische eisen worden dusdanig streng dat deze bouwplaten noodzakelijk zijn. Dan is de stap naar een bouwplaat met dampremmende en luchtdichte kenmerken zonder aparte foliën een kleine. Immers: de kosten zijn lager en het gemak is hoger.”

UNILIN mikt met deze luchtdichte VapourBlock-bouwplaten op markten als België, Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. “Deze platen worden op twee productielocaties in West-Vlaanderen geproduceerd van waaruit we de verschillende markten kunnen bedienen.”
Naast deze bouwplaten heeft Unilin ook een flink gamma aan accessoires voor bouwtoepassingen waaronder structurele balken en houtvezel-isolatiemateriaal. “Daardoor kunnen bouwers bij UNILIN terecht voor alle bouwmaterialen voor houtskeletbouw, kortom een totaaloplossing in een one-stop-shop. En we merken dat dit in de markt wordt gewaardeerd”, besluit Klaas Adam