Bouwkosten

Artikel delen

Uitbreiding woonkamer met erker

Bij verbouwprojecten is het handig om over kostengegevens van eerder uitgevoerde projecten te beschikken voor een snelle kostenindicatie. Als voorbeeld staan hier de bouwkosten en beknopte technische beschrijvingen van vier uitbreidingen van een woonkamer met een erker, die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd.

Tekst: www.casadata.nl

De bouwkosten zijn gebaseerd op de originele bouwkosten van de aanbesteding, die casadata.nl regelmatig actualiseert met de kostenindexcijfers van het CBS. Van elk project geeft een beknopte projectomschrijving de samenstelling weer.

Erker type 1 met 2.5 m2 bvo en 7,5 m3 bi en zinken lessenaarsdak

Aanbouw van een rechthoekige erker met lessenaarsdak aan de voorgevel van de woning. De erker heeft een zinken dakbedekking. De gehele erker is voorzien van een convectorput met een in het werk gestorte betonvloer met PS isolatie 100 mm dik en een afdekrooster.

Er is een betonnen strokenfundering van 150 mm dik gestort. Buitenspouwblad is een gemetselde borstwering in waalformaat gevelsteen. Binnenspouwblad van gipsplaat op regelwerk met isolatie. Hardhouten kozijnen met HR++ glas. Travertin vensterbank. Lessenaarsdak is een sporenkap 50 x 70 mm met dakbeschot. Plafond van gipsplaten met isolatie op regelwerk. Verwarming via een convector.

Erker type 2 met 3,9 m2 bvo en 10 m3 bi en plat bitumineus dak

Aan de voorzijde van de woning is de woonkamer uitgebreid met een erker met plat dak en is de luifel boven de voordeur vernieuwd. De uitbreiding is 3,8 m breed, 1,2 m diep en het platte dak is 2,55 m hoog.

De fundering bestaat uit een betonnen strokenfundering van 200 mm dik en 600 mm breed.
Het buitenspouwblad is in gemetselde gevelsteen uitgevoerd met 80 mm spouwisolatie en een binnenspouwblad van kalkzandsteen. De kozijnen zijn van meranti met HR+ glas, aan de buitenzijde afgewerkt met raamdorpelstenen en met een vensterbank 300 mm breed aan de binnenzijde.

Het platte dak bestaat uit een houten balklaag 500 mm h.o.h. en 19 mm underlaymentplaten, afgewerkt met APP bitumineuze dakbedekking 4 mm met 100 mm MWR isolatie en aluminium daktrim. Als vloerconstructie is een betonvloer 120 mm dik op zand toegepast met PS isolatie 100 mm dik. De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer 50 mm dik. De binnenwanden zijn gestukt en de plafonafwerking bestaat uit gipsplaten 9,5 mm dik op houten regelwerk. Er is een nieuwe kunststof hemelwaterafvoer 70 mm doorsnede aangebracht. De cv-leiding is aangepast en de radiator is verplaatst.

Erker type 3 met 5,4 m2 bvo en 16 m3 bi en betonpannen lessenaarsdak

Aan de voorzijde van de woning is een rechthoekige erker gebouwd met een lessenaarsdak, afgewerkt met betonnen dakpannen. De uitbreiding is 3,6 m breed, 1,5 m diep en de nokhoogte is 3,5 m. De netto uitbreiding van de woonkamer is 4,5 m2. De fundering bestaat uit een betonnen strokenfundering 200 x 500 mm. Er is een staalconstructie als ondersteuning van het bestaande opgaande metselwerk toegepast. De borstwering en de aansluiting bij de zijkanten van de erker zijn in rode baksteen gemetseld. De houten raamkozijnen bevatten vast glas en 2 draairamen en zijn afgewerkt met raamdorpelstenen en vensterbanken. Het dak is een lessenaarsdak, dat bestaat uit een balklaag en geïsoleerd dakbeschot en dat is afgewerkt met betonnen dakpannen in antraciet.

De vloer is een in het werk gestorte betonvloer, dik 100 mm, op PS-isolatieplaten, 2 x 50 mm. De vloerafwerking bestaat uit een cementdekvloer, dik 50 mm. De binnenwanden zijn behangklaar gestuct. Het plafond bestaat uit gipsplaten tegen regelwerk en afgewerkt met spuitspacwerk. Er is een nieuwe kunststof hemelwaterafvoer op het bestaand riool gemonteerd. De bestaande radiator is verplaatst en leidingwerk aangepast. Het bestaande elektrische leidingwerk is uitgebreid, er zijn 2 nieuwe dubbele wandcontactdozen geplaatst en inbouwspots in het nieuwe plafond gemonteerd.

Erker type 4 met 7,2 m2 bvo en 17 m3 bi en koperen hellend dak

Aan de voorzijde van de woning is een rechthoekige erker aangebouwd met een hellend koperen dak. Het bestaande raamkozijn met onderliggende gevel is gesloopt. De uitbreiding is 4,35 m breed, 1,65 m diep en de nokhoogte is 3 m.

De fundering bestaat uit een in het werk gestorte betonnen strokenfundering op zand. In de bestaande fundering is een kruipgat uitgehakt tussen bestaande woning en nieuwe erker. Het buitenspouwblad is in gemetselde gevelsteen uitgevoerd met spouwisolatie en het binnenspouwblad in BIA betonblokken. De kozijnen zijn van meranti met isolatieglas en zijn aan de buitenzijde afgewerkt met raamdorpelstenen en aan binnenzijde met travertin vensterbanken.

Het dak is een gordingenkap met multiplex dakplaat van 19 mm dik. De dakafwerking bestaat uit een koperen dakbedekking. De vloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met PS isolatie en is afgewerkt met een cementdekvloer van 40 mm dik. De binnenwanden zijn gestuct. Het plafond bestaat uit gipsplaten van 12 mm dik tegen een houten balklaag van 600 mm h.o.h. De cv-leiding is aangepast aan de nieuwe situatie en de radiator verplaatst. Het elektrisch leidingwerk is uitgebreid en aangepast.

Download hier het kostenoverzicht in een handig Excell bestand.

Bouwkosten

De bouwkosten zijn gebaseerd op de aanbestedingsbedragen op de originele peildatum en geïndexeerd met indexcijfers van de bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Voorburg/Heerlen. De bouwkosten zijn exclusief bijkomende investeringskosten, zoals de kosten voor ontwerp en advies en de leges voor de (bouw)vergunningen. De kosten zijn inclusief steigerwerk, afvoeren bouw- en sloopafval, CAR-verzekering, winst en risico van de aannemer. Meer actuele bouwkosten met de bijbehorende technische beschrijvingen van uitgevoerde aanbouw- en verbouwprojecten vind je op www.casadata.nl in de rubrieken ‘Kostenkengetallen’.

BouwTotaal