Kansen regenwateroverlast: op naar een toekomstbestendige stad

Artikel delen

Straten die blank staan en kelders die onderlopen. Door de klimaatveranderingen wordt wateroverlast als probleem steeds duidelijker zichtbaar. Volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) zal de jaarlijkse schade door overstromingen tot 2050 vervijfvoudigen en tot 2080 verzeventienvoudigen. Het is dan ook belangrijk het wateroverlastprobleem aan te pakken. Wat kunnen we doen voor een toekomstbestendige stad? Het antwoord: niet meer strijden tegen water maar samenwerken mét de natuur. Dat kan met de volgende oplossingen.

20Straat- en dakafvoer

Door regenwater van daken zorgvuldig af te voeren, worden de risico’s van waterschade en -overlast beperkt. Denk bij straatafvoer bijvoorbeeld aan lijnafwatering, waarbij regenwater wordt opgevangen in afvoergoten. Voor dakafvoer is het QuickStream-systeem mogelijk de aangewezen oplossing om grote hoeveelheden regenwater snel en efficiënt af te voeren van een groot, plat of complex dak. Ook zijn vrijverval-regenwaterafvoer en bovengrondse afvoer mogelijk. Deze laatste wordt vaak gebruikt wanneer een dikke leiding binnenshuis niet mogelijk is en als in een ondergrondse leiding water blijft staan.

Transport en drainage

Regenwaterbeheersystemen moeten effectief transport en drainage aankunnen – ongeacht hoeveel water er doorheen stroomt. Naast pvc-riolering en drainagesystemen zijn er verschillende alternatieven. Heeft de afvoer géén buis met een gladde buitenwand nodig? Kies dan voor de PP riolering X-Stream. Voor transport en infiltratie van regenwater met dezelfde buis, zijn er dubbelwandige, gesleufde buizen. Deze zijn veel lichter dan traditionele betonnen afvoerbuizen en daardoor gemakkelijker te installeren, inspecteren en reinigen. Een Drainage Transport-riool kan een oplossing bieden voor afwatering op locaties met een hoge grondwaterstand en dus minimale drooglegging.

Reinigen en filteren

Vervuild regenwater door wat minder schone (straat)oppervlakten? Steeds vaker is het verplicht om opgevangen regenwater vóór lozing te ontdoen van olie, zand, slib en zware metalen. Hiervoor kun je gebruikmaken van olieafscheiders, hydrodynamische afscheiders, zandvangputten en regenwaterfilters. Zo wordt vervuild regenwater weer schoon regenwater.

Buffer- en infiltratie

Niets werkt beter dan het toepassen van duurzame oplossingen, zoals regenwaterbuffers en infiltratie-oplossingen. De Q-BB, Q-Bic en Q-Bic Plus zijn kunststof infiltratiekratten die ondergronds te installeren zijn, snel en makkelijk werken en zijn ontworpen voor gebruik op plaatsen met zware verkeersbelasting.

bouwvakker

Individuele afkoppelsystemen

Zoet water is kostbaar. Dat geldt dus ook voor regenwater. Daarom loont het om met particuliere afkoppelsystemen regenwater af te koppelen, om dit vervolgens opnieuw te gebruiken. Bijvoorbeeld om de tuin te sproeien, de auto te wassen of de ramen te zemen. Zo hoeft voor deze klussen geen schoon kraanwater te worden gebruikt. Het draagt bovendien bij aan een beter milieu.

Meer weten over de mogelijke oplossingen, of de oorzaken, uitdagingen en kansen voor regenwater? Lees de whitepaper van Wavin.