Prefab luchtdicht bouwen

Artikel delen

Vanaf 2020 moet al onze nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Om deze doelstelling te kunnen halen, is zeer energiezuinig bouwen noodzakelijk. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is luchtdicht bouwen, waarmee het energieverlies door luchtlekken gereduceerd wordt.

De Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) ontwikkelingen lopen synchroon met diverse andere trends in de bouw, die de uitvoering ervan bemoeilijken. Handjes op de bouw worden steeds schaarser. Om dit tekort te ondervangen, zetten steeds meer bouwbedrijven in op industrialisering. Dit vraagt om een andere benadering van luchtdicht bouwen én de producten die hiervoor nodig zijn.

Prefabricage

In de toekomst wordt steeds meer ingezet op prefabricage. Zowel in de woningbouw als in de utiliteits- en industriebouw, waarbij producten in de fabriek, op klantmaat en onder de beste (klimaat)omstandigheden worden vervaardigd. Van de constructie tot en met de installaties én gevelelementen, die inclusief ramen, deuren, beglazingen en afdichtingsmaterialen worden geleverd. Om hier optimaal invulling aan te geven, is een integrale bouwaanpak noodzakelijk. Het Dichtgarant concept sluit hier perfect op aan.

Als producent van kunststofschuim afdichtingsproducten houdt Celdex zich ook bezig met luchtdicht bouwen. Het heeft een uitgebreid productenpakket ontwikkeld, van de luchtdichting van enkel- en meervoudige dakdoorvoeren tot en met de oplegging en luchtdichting van vloerelementen en luchtdichting van stelkozijnen op kalkzandsteen en betonnen spouwbladen. Typische prefabproducten zijn Celdex EPDM Stelkozijnband, Panelseal en Pre-Seal voor de luchtdichting van aansluitnaden bij lichtere en zwaardere bouwelementen.

Dichtgarant

Dichtgarant gaat verder dan de ontwikkeling en productie van (prefab) luchtdichtingsproducten. Het betreft een totaalaanpak voor luchtdicht bouwen, waarin ook advisering, training en begeleiding zijn geïntegreerd. Drie accountmanagers en een productmanager Luchtdicht Bouwen zetten zich dagelijks in om de aannemerij, bouwbedrijven en de toeleverende industrie optimaal te ondersteunen. In de adviesfase wordt meegedacht over de constructie, materiaalgebruik en kritische aansluitingen. Detailleringen van daken, gevels, vloeren en kozijnen worden nauwgezet in kaart gebracht, waarna de best passende producten voor ieder project worden geselecteerd, geproduceerd en geleverd. Om een vlekkeloze montage te garanderen, wordt voor een goede begeleiding en training gezorgd. In de fabriek van de verwerker, op de bouwplaats of bij Celdex in Boxtel. Op verzoek wordt de luchtdichtheid van de producten voor oplevering getest door een onafhankelijk instituut, middels een thermografische analyse of blowerdoortest.

Detailboek voor luchtdicht bouwen

Binnen het concept heeft Celdex gewerkt aan een Dichtgarant detailboek, waarin niet alleen de ontwikkelingen, bottlenecks en mogelijke (product)oplossingen voor luchtdicht bouwen worden gedeeld, maar ook meer dan 50 standaard detailleringen zijn opgenomen. In oktober verschijnt de nieuwste versie van het detailboek. U kunt dit boek aanvragen via sales@celdex.nl

Bezoek Celdex op Bouw Compleet; hal 2 stand 217

Celdex
celdex.nl