Bouwkosten

Artikel delen

Na-isoleren dak met isolatieplaten op bestaand dakbeschot of gordingen

Een bestaand hellend dak na-isoleren met een renovatieplaat op het bestaande dakbeschot of de gordingen. Dakpannen, panlatten en daktengels vooraf van het dakbeschot verwijderen.

Door www.casadata.nl met medewerking van Isobouw in Someren

Een bestaand dak aan de buitenzijde na-isoleren met renovatie isolatieplaten.
Als voorbeeld is uitgegaan van de Isobouw Slimfix RenoTwin isolatieplaten, die op bestaande dakelementen of gordingen kunnen worden aangebracht.
De Slimfix RenoTwin isolatieplaten zijn specifiek ontworpen om een hellend dak, dat niet vlak is, te voorzien van een isolatielaag. Deze renovatieplaten zijn dampopen en hebben een hoog isolerend vermogen door de combinatie van EPS HR met tweezijdig thermisch reflecterende aluminium folie. Het renovatie-element is dun en licht, waardoor de hoogte van de dakopbouw beperkt toeneemt.

De langszijden van de platen zijn voorzien van een sponning of messing/groef waardoor er geen koudebruggen zijn. Elke element bevat 3 ingelijmde tengellatten en is af te werken met gootdetails en nokafschuining.
Vooraf de bestaande dakbedekking en de aanwezige panlatten, daktengels en nokruiter verwijderen. Bij de Slimfix RenoTwin elementen hoeft men niet de onderconstructie op te vullen. Wel moet moeten alle mogelijke luchtlekken in de oude situatie gedicht worden, zoals bij de aansluiting van het dakelement met de muurplaat en binnenmuur/buitenmuur en bij de dakdoorvoeren.

Hierna een houten voetregel van 50 mm dik aanbrengen en deze plaatsvast bevestigen om het afschuiven van de isolatieplaten te voorkomen. Op de afschuifregel een afwaterende band aanbrengen. De isolatie-elementen op de bestaande ondergrond van goot naar nok aanbrengen. Daarbij moeten de sponningen strak aaneengesloten zijn. De kopse naden en nok afdichten met Reno naadprofielen. De renovatieplaten op elk kruispunt van tengels en gording bevestigen met een RenoTwin schroef.
Tenslotte de houten panlatten op de tengels aanbrengen.

Isolatiekosten

Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal.
De kosten zijn uitgedrukt per vierkante meter dakoppervlakte (per m2) en er is uitgegaan van meer dan 50 vierkante meter dakoppervlakte.

In de kostenberekening worden de bestaande panlatten en daktengels verwijderd en afgevoerd, waarna de renovatie isolatieplaten op de bestaande dragende dakelementen of op de gordingen worden aangebracht. Bij de kosten is er geen rekening gehouden met dakdoorvoeren, dakramen en dakkapellen. Ook zijn de kosten exclusief het verwijderen en aanbrengen van de dakpannen en hulpstukken, klim- en veiligheidsvoorzieningen, bouwplaatskosten. De kosten zijn inclusief het verwijderen van panlatten en daktengels, het aanbrengen van een houten voetregel en van nieuwe panlatten, alsmede het afvoeren van de afkomende latten en stortkosten. Voor het verwijderen, afvoeren en stortkosten van de dakpannen zijn aparte kostenbedragen in de tabel opgenomen.
Bij de loonkosten is uitgegaan van € 39,00 per uur zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico.

Alle complete calculaties van de isolatiekosten zijn na het inloggen te zien op www.casadata.nl. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%, dat bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Download hier een excel kostentabel 

 

BouwTotaal