Mantelzorgwoningen groeien in de achtertuin

Artikel delen

In de nieuwbouw wordt steeds vaker gekozen voor een levensloopbestendige woning. Maar in de bestaande woningvoorraad zijn er veel woningen, waarin je niet automatisch tot op hoge leeftijd kan wonen. Vaak kan dan de gebruiksduur worden verlengd door extra aanpassingen aan het huis uit te voeren. Je kan natuurlijk ook kiezen voor een mantelzorgwoning in de achtertuin. Die is gelijk voorzien van alle gemakken.

Tekst & illustratie: Marcel van Mierlo

Sinds november 2014 is het plaatsen van een mantelzorgwoning vergunning vrij. Je hoeft de gemeente niet op de hoogte te stellen van de bouwactiviteiten. Er gelden echter wel regels: Je moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken en aan het Bouwbesluit.

Je kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan het huis laten bouwen. Ook kan een bestaand bouwwerk bij het huis, bijvoorbeeld een garage, worden omgebouwd tot mantelzorgwoning. In sommige gemeenten telde de mantelzorgwoning mee bij het bepalen van de WOZ-waarde, maar sinds januari 2017 is dit niet meer het geval. Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen, die als aanbouw van de hoofdwoning zijn gebouwd of in een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.

De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent. Dit hoeft geen ouder te zijn. Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Je hoeft de woning dan niet af te breken, maar moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.

Wonen in een eigen woninkje in de tuin in een mantelzorgrelatie is sinds een paar jaar aanzienlijk eenvoudiger geworden. Je moet er natuurlijk wel de ruimte voor hebben.