Bouwkosten

Artikel delen

Wat kost het aanbrengen van een PS combinatievloer?

Voor het aanbrengen van een geïsoleerde betonnen vloer kan men een PS combinatievloer toepassen. De vloer bestaat uit prefab betonnen balken met vulelementen van isolatiemateriaal. Het geheel wordt afgestort met een betonnen druklaag.

Door www.casadata.nl

Met de naam PS combinatievloer wordt de combinatie bedoeld van omgekeerde prefab betonnen T-balken en polystyreen (PS) vulelementen. Deze geïsoleerde polystyreen combinatievloer is geschikt boven kruipruimten, boven kelders of voor verdiepingsvloeren. Ruimten waar geen eisen aan de isolatie worden gesteld. De vulelementen bestaan uit lichtbeton (lava, bims) of gebakken klei, die aan de onderzijde gemakkelijk gestukadoord kunnen worden.

Afhankelijk van de dikte van de polystyreen vulelementen varieert de warmteweerstand (Rc-waarde) van de vloer van 2,5 tot 4,0 m2.K/W. De geprefabriceerde betonnen T-balkjes in betonkwaliteit B45 zijn voorzien van een voorspanwapening aan de bovenzijde en onderin de balkjes van een aantal wapeningsstaven van 5 mm diameter. Deze balkjes worden op een afstand van circa 600 mm van elkaar op de bouwmuren of balken opgelegd. Tussen de balken worden de polystyreen vulelementen aangebracht naar de gelang de vereiste thermische isolatiewaarde. Afhankelijk van de grootte van de vloer kan worden gewerkt met passtroken. Na het aanbrengen van de randbekisting wordt een wapeningsnet, ø 5 – 150 x 150 mm, gelegd, waarna beton wordt gestort voor de benodigde druklaag. De dikte van de druklaag hangt af van de overspanning en de belasting op de vloer, maar bedraagt minimaal 50 mm. Op deze constructieve vloer komt dan meestal weer een afwerklaag van minimaal 30 – 50 mm dik.

Aandachtspunten

Bij hoge temperaturen in de zomer of veel, is het raadzaam het beton na te behandelen met water of af te dekken met een folie. Dit voorkomt een te groot vochtverlies. Bij lage buitentemperaturen in de winter gaat het verharden van het beton langzamer. Bij vorst kan het gestorte beton schade oplopen, als het beton nog geen sterkteniveau van ongeveer 6 Newton per vierkante millimeter heeft bereikt. Dit kan men onder meer voorkomen door in de betonspecie cement met een hogere aanvangssterkte (klasse B of C) of een lagere water-cementfactor toe te passen.

Kostengegevens

Er is uitgegaan van een geïsoleerde PS-combinatievloer van 210 mm dik als begane grondvloer bij 51 tot 100 m2 vloeroppervlakte. Bij minder dan 7 kubieke meter te storten beton is rekening gehouden met een toeslag voor ondervracht. Bij meer dan 7 kubieke meter wordt gerekend met een extra toeslag per m3 voor het verpompen.

De directe kosten zijn exclusief kraanhuur, bouwplaatskosten en kosten afkomende materialen en kosten van beschermende maatregelen. Bij de directe kosten is gerekend met loonkosten van € 42,12 per uur zonder opslag voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico.
De bedrijfskosten en marge zijn gebaseerd op 17% toeslag op de directe kosten, dat bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico. De berekeningsformule luidt: 1,08 x 1,05 x 1,03 = 1,168 afgerond op 17%.

Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de postcode.

Download hier de kostetabel in excel

BouwTotaal