Loodvervanger beter voor mens en milieu

Artikel delen

Het artikel ‘Loodvervanger beter voor mens en milieu’ is verwijderd, doordat op basis van foute aannames in het rapport: “Milieutechnische vergelijking leadax en lood o.b.v. van een levenscyclusanalyse” met de documentnaam: “27.051 milieutechnische vergelijking Leadax en Lood v1.5” een verkeerd beeld is geschetst van de voordelen van Leadax.

De fout wordt toegelicht door NIBE:

https://www.nibe.org/nl/nieuws/Rectificatie_nieuwsitem_Leadax

Voor een gedetailleerd overzicht van alle fouten in het rapport en de onderwerpen waarop rectificatie van toepassing is zie:

https://www.bouwlood.nl/lood-vs-loodvervangers/lood-vs-leadax

Met vriendelijke groeten,

Redactie BouwTotaal