Inzet kunststof recyclaat zorgt voor milieuwinst

Artikel delen

Gebruik van mechanisch gerecycled kunststof levert ten opzichte van nieuw fossiel kunststof een CO2-winst op van 2,6 tot 4,6 kilo (variërend naar type kunststof) per gebruikte kilo gerecycled kunststof. Dit blijkt uit onderzoek door CE Delft, in opdracht van NRK Recycling (de branchevereniging voor kunststof recyclers in Nederland). Het onderzoek richtte zich op de mogelijke klimaatwinst bij gebruik van mechanisch gerecycled kunststof.

publicatie onderzoek CE delft

Voorzitter Matthijs Veerman van branchevereniging NRK Recycling geeft aan waarom het onderzoek van CE Delft zo waardevol is: “We wisten het eigenlijk al lang, maar het wordt nu ook bevestigd door het onderzoek van CE Delft dat recycling van kunststoffen wel degelijk zin heeft. Het levert een flinke milieuwinst op en draagt zo bij aan de positieve rol die kunststoffen in een duurzame, circulaire economie spelen.”

CE Delft onderzocht de klimaatwinst bij het gebruik van mechanisch gerecycled kunststof bij het maken van nieuwe producten. Men komt tot de conclusie dat er over de hele levenscyclus van kunststof wel 2,6 tot 4,6 kilo CO2-eq. wordt bespaard per gebruikte kilo gerecycled kunststof. De meest gebruikte kunststoffen zijn voorzien van een berekening (zie tabel). Daarbij is telkens te zien hoeveel klimaatvoordeel het oplevert als nieuw fossiel kunststof vervangen zou worden door gerecycled materiaal. Bedrijven kunnen het onderzoek gebruiken om te berekenen hoeveel CO2-uitstoot zij kunnen voorkomen door inzet van gerecycled kunststof.

Het onderzoeksbureau stelt dat mechanisch gerecycled kunststof een veel lagere impact op het klimaat heeft dan nieuw fossiel kunststof. Bij recycling worden grondstoffen opnieuw gebruikt en zo terug in de kringloop gebracht, waardoor er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn. Bovendien verdwijnt kunststof niet in de verbrandingsoven als het opnieuw gebruikt wordt. Het verbranden van kunststoffen zorgt ook voor veel CO2-uitstoot. Helaas wordt momenteel nog te veel kunststof verbrand omdat deze niet apart wordt ingezameld en gerecycled.

Tabel

Tabel.

Regelgeving nodig

Om afzetmogelijkheden te garanderen, zal er een wettelijk verplicht minimumpercentage gerecycled materiaal in kunststof artikelen en verpakkingen moeten worden vastgelegd, voor zover er geen wettelijke beperkingen zijn. Verder verbranden we in Europa 85% van ons kunststof. Een verbod op verbranding van goed sorteerbare en recyclebare kunststoffen zou ervoor zorgen dat recyclers meer materiaal aangeleverd krijgen.

Een rekenvoorbeeld: in 2021 werd er in Europa 50,1 Mt fossiel plastic geproduceerd. Wanneer wetgeving 30% inzet van recyclaat zou verplichten in Europa, zou dit jaarlijks ongeveer 50 Mt CO2-eq. voorkomen (berekend met een gemiddelde van de getallen). Dit is gelijk aan de uitstoot van 38 miljoen personenauto’s per jaar. Een verplichte inzet van recyclaat zorgt voor de gewenste stabiliteit van afzet en biedt de kunststof recycling industrie perspectief om te investeren in verwerkingscapaciteit en technologieën die een bredere en hoogwaardigere toepassing van recyclaat mogelijk maken.

Het onderzoek van CE Delft is gratis te lezen via: https://ce.nl/publicaties/co2-winst-met-kunststofrecyclaat/