Flinke toename van de productiviteit

Artikel delen

Ontwikkeling arbeidsproductiviteit bleef in de bouw lang achter…

In de bouw is de arbeidsproductiviteit lange tijd niet toegenomen. Zo lag deze in 2013 op bijna hetzelfde niveau als in 1996 terwijl de productiviteit in bijvoorbeeld de industrie in de ze periode wel flink toe nam.

… maar overtreft nu die van geheel Nederland

Sinds 2014 groeit de arbeidsproductiviteit in de bouw flink. Tot halverwege 2018 is deze bijna 40% gestegen. Grotendeels komt dit doordat de bouwproductie flink is aangetrokken. Bedrijven krijgen weer meer opdrachten en kunnen zo hun personeel doelmatiger inzetten.

Nieuwe innovaties verbeteren de productiviteit

Het lijkt er echter op dat de groeiende productiviteit niet alleen conjunctureel gedreven is maar deels ook structureel. Innovaties en efficiëntere bouwmethodes hebben geleid tot een gemiddelde productiviteitsgroei in de periode 1996-2018 die hoger is dan die in de gehele Nederlandse economie. Innovatie van nieuwe technologie (bijv. digitalisering en industrialisering) kan er voor zorgen dat bouwbedrijven efficiënter gaan werken. Zo kan een kleine onderhoudsklus bijvoorbeeld nu op basis van digitale foto’s geoffreerd worden en dat scheelt weer een bezoek bij de klant. Per gewerkt uur wordt er dan meer en/of hoogwaardiger gebouwd waardoor de productiviteit omhoog gaat.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @mauricevansante