BENG-eisen overgangsjaar 2019

Artikel delen

Speciaal voor overheidsgebouwen is een BENG-berekeningswijze ontwikkeld voor het overgangsjaar 2019. De berekeningswijze voor alle nieuwbouw (de NTA 8800) wordt pas op 1 januari 2020 ingevoerd. De ‘BENG-berekeningswijze 2019’ voor overheidsgebouwen geldt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

De BENG-berekeningswijze 2019 is van toepassing bij aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw van drie typen overheidsgebouwen, te weten:

  • Kantoorgebouwen >100 m2
  • Cellengebouwen
  • Bijeenkomstgebouwen

Drie eisen voor BENG

BENG kent een heel andere systematiek dan de bekende EPC-berekeningen. Bij BENG wordt uitgegaan van maximale of minimale waarden op drie parameters, de zogeheten ‘BENG-eisen’.

  1. De maximale energiebehoefte: de energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen in kWh per m²/jaar.
  2. Het primair energiegebruik: de maximale hoeveelheid fossiele (niet-hernieuwbare) brandstof die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen in kWh per m²/jaar.
  3. Het aandeel hernieuwbare energie: het percentage duurzame energie (via waterpompen, biomassa en zonnepanelen) van het totale energiegebruik. Dit laatste wordt bepaald door deze duurzame energie en het gebruik van olie en gas bij elkaar op te tellen en de verhouding te bepalen.

 

Overheidsgebouwen: gebouwfunctie BENG 1 (kWh/m2.jaar) BENG 2 (kWh/m2.jaar)   BENG 3 (%)
Kantoorgebouwen >100 m2 50 25 50
Cellengebouwen 60 25 50
Bijeenkomstgebouwen 60 60 50

Nieuw te bouwen overheidsgebouwen die buiten een van deze categorieën vallen, zijn in 2019 EPC-plichtig. Vanaf 1 januari 2020 vervalt de (tijdelijke) BENG berekeningswijze die in 2019 wordt gebruikt. Vanaf dat moment is er nog maar één berekeningswijze, de NTA 8800, die geldt voor alle nieuwbouw, inclusief overheidsgebouwen.

Software BENG-overheidsgebouwen

Voor de periode 1 januari t/m 31 december 2019 zijn de BENG-eisen voor de drie genoemde typen overheidsgebouwen gebaseerd op de NEN7120 + C2: 2012/A1: 2017 en te berekenen met de software BENG Overheid 2019. Vanaf 1 januari 2020 wordt de NTA 8800 als berekeningswijze voor alle nieuwbouw aangewezen, ook voor deze drie typen overheidsgebouwen.

U kunt de rekensoftware downloaden via www.dgmrsoftware.nl/beng-overheid-2019.