Ontdek hoe BENG de sector verandert

Artikel delen

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot en het energieverbruik wereldwijd. Om de impact te verminderen en de transitie naar een duurzamere toekomst te bevorderen, heeft de Nederlandse overheid de BENG-normering (Bijna Energieneutrale Gebouwen) geïntroduceerd. Deze normering stelt strengere eisen aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen en heeft als doel om de energie-efficiëntie te verbeteren en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

BENG

Foto door Google DeepMind

De BENG-normering is een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van de Nederlandse bouwsector. Het is gebaseerd op Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen(EPBD) en heeft als doel om in alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal te maken. Het doel is dat het energieverbruik van een gebouw zo laag mogelijk is en dat het resterende energieverbruik zoveel mogelijk wordt gecompenseerd door het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie of windenergie. BENG is ingegaan op 1 januari 2018.

De BENG-normering omvat drie specifieke eisen waaraan gebouwen moeten voldoen:

  • De eerste eis stelt een grens aan de maximale hoeveelheid energie die een gebouw per vierkante meter per jaar mag verbruiken. Door te sturen op energiebesparing wordt de energiebehoefte ingeperkt.
  • De tweede eis die gesteld wordt, is dat een gebouw een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen moet halen, zoals zonnepanelen of windturbines. Deze BENG norm bevordert het gebruik van duurzame energie en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat op zijn beurt weer leidt tot een reductie van de CO2-voetafdruk.
  • De derde en laatste eis stelt een limiet aan de hoeveelheid primaire energie die een gebouw per vierkante meter per jaar mag verbruiken, inclusief het energieverlies tijdens opwekking en distributie. Deze eis bevordert de energie-efficientie. Door de beperking van het totale energieverbruik, inclusief het energieverlies in het opwekkings- en distributieproces, wordt men aangemoedigd om energiezuinige systemen en technologieën toe te passen.

Impact op de bouwsector

De BENG-normering heeft sinds de introductie een aanzienlijke impact op de bouwsector. Bouwbedrijven moeten nu innovatieve en energiezuinige oplossingen toepassen om aan de BENG normen te voldoen. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de bouwpraktijken en de introductie van nieuwe technologieën en benaderingen.

Een van de belangrijkste aspecten van BENG is het streven naar een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik van gebouwen. Bouwbedrijven hebben gereageerd door hoogwaardige isolatiematerialen te gebruiken, zoals geëxtrudeerd polystyreen (XPS) en geëxpandeerd polystyreen (EPS), om warmteverlies te verminderen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het verminderen van koudebruggen en het verbeteren van de luchtdichtheid van gebouwen om energieverspilling te voorkomen.

Om het primair energieverbruik te verminderen, maken bouwbedrijven steeds vaker gebruik van warmtepompen voor verwarming en koeling. Deze systemen halen warmte uit de omgeving en bieden een efficiënte manier om het binnenklimaat te regelen. Bovendien installeren bouwbedrijven zonnepanelen op gebouwen om hernieuwbare energie op te wekken en zo het aandeel hernieuwbare energie in BENG-gebouwen te vergroten.

Daarnaast hebben geavanceerde gebouwbeheersystemen (GBS) hun intrede gedaan in BENG-gebouwen. Deze systemen monitoren en regelen het energieverbruik van het gebouw door middel van slimme sensoren en geautomatiseerde controlesystemen. Hierdoor kan het gebouw efficiënter worden beheerd en kan energieverspilling worden geminimaliseerd.

Deze verschuiving naar BENG heeft niet alleen geleid tot energiezuinigere gebouwen, maar heeft ook andere voordelen. BENG-gebouwen kunnen aanzienlijke energiebesparingen opleveren, de operationele kosten verlagen en het binnencomfort verbeteren. Daarnaast dragen ze bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en de transitie naar een duurzamere energievoorziening.

De BENG-normering heeft ook invloed op de kosten en waarde van gebouwen. Hoewel de initiële investeringen hoger kunnen zijn, kunnen de lagere energiekosten en de positieve milieu-impact de waarde van het gebouw op de lange termijn verhogen. Daarnaast stimuleert de BENG-normering de ontwikkeling van een groeiende markt voor duurzame bouwmaterialen en -technologieën, wat nieuwe kansen biedt voor bedrijven in de bouwsector.

Daarnaast dragen de BENG normen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland en de Europese Unie. Het verminderen van de CO2-uitstoot en het energieverbruik in de gebouwde omgeving draagt bij aan een duurzamere toekomst en de overgang naar een koolstofarme economie.

De BENG-normering markeert een belangrijke verschuiving in de bouwsector, waarbij de focus wordt verlegd naar energie-efficiëntie en duurzaamheid. Door strengere eisen te stellen aan de energieprestaties van gebouwen, bevordert de BENG-normering de ontwikkeling van duurzame bouwpraktijken en draagt het bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Hoewel het implementeren van de BENG-normering uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook nieuwe kansen voor innovatie en groei in de bouwsector. Met de BENG-normering speelt Nederland een belangrijke rol in de wereldwijde transitie naar een duurzamere gebouwde omgeving.