Klein Wonen verder uitgediept door Stec

Artikel delen

‘De komende tien jaar is er vraag naar circa 60.000 tot 100.000 kleine woningen. Dat is zo’n 8 tot 15% van de woningbouwproductie.’ zegt Bart Dopper van Stec Groep. Samen met collega Esther Geuting en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft Bart het onderzoek KLEIN WONEN; trend of hype uitgediept en komt met nieuwe inzichten.

Tekst en illustraties: Ir. Marcel van Mierlo

De groei van kleiner wonen vindt haar voedingsbodem in demografische trends, huishoudens worden steeds kleiner. Maar ook in leefstijlkeuzes, woonidentiteit wordt steeds bepalender en zorgt ervoor dat huishoudens liever concessies doen aan woonoppervlak dan aan woonidentiteit. Het fenomeen Klein Wonen lijkt daarmee van structurele aard.

Drie soorten klein wonen

De vraag naar klein wonen is op te splitsen in een vraag naar Micro-appartementen, Tiny Houses en verplaatsbaar klein wonen. Belangrijkste drijfveren achter Microappartementen zijn demografische ontwikkelingen, zoals verstedelijking en de groei van het aantal één persoonshuishoudens. Bart Dopper: ‘Dit is naar schatting de grootste groep binnen de Klein Wonen markt met zo’n 85 a 95 % marktaandeel. Met een gelimiteerd budget verschuift hun compromis van vierkante meters naar locatie en bijbehorende woonidentiteit.’

Tiny Tim

Bij Tiny Houses vindt ook een verschuiving in het compromis plaats, maar hier gaat het over een zelfvoorzienende, ongebonden leefstijl versus comfort, oftewel vierkante meters. Deze keuze vindt in mindere mate plaats door druk op de woningmarkt.

Het derde type klein wonen voorziet in een tijdelijke vraag. Deze doelgroep zoekt een tijdelijke woning uit vrije wil, bijvoorbeeld een expat, of uit noodzaak, bijvoorbeeld een statushouder of iemand, die net is gescheiden.

Duurzaam leven in een kleine woning

Om de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord van 2015 te behalen, zet Nederland onder andere in op het verduurzamen van de woningvoorraad. Zo moet nieuwbouw vanaf 2020 bijna energieneutraal zijn en ligt er een verduurzamingsopgave bij woningcorporaties: Vanaf 2020 is de voorraad energielabel B of beter. Bart zegt: ‘Klein wonen kan ook bijdragen aan de verduurzaming van de voorraad, zowel in de vorm van Tiny Houses als Micro-appartementen’ Hij geeft wat voorbeelden:

Het energieverbruik van een kleine woning is relatief laag. De te verwarmen ruimte is simpelweg kleiner dan bij een normale woning. Tiny Houses zijn in grote mate zelfvoorzienend en doorgaans gasloos. Ontwerpers van Tiny Houses hebben belang bij energiezuinige woningen om zoveel mogelijk off the grid te kunnen wonen. Maatregelen ten behoeve van isolatie, waterzuivering en het opwekken van energie zien we in veel ontwerpen terug.

Wikkel huis in de stad

Ook micro-appartementen dragen bij aan stedelijke verdichting en zijn vaak dicht bij OV-knooppunten. Ze verleiden daarmee automatisch doelgroepen om te kiezen voor het OV in plaats van de auto.
Kleine woningen stimuleren minder bezit en meer delen. Klein wonen vergroot het besef van huishoudens die hier al door worden aangesproken, nog beter af te wegen wat ze willen bezitten en wat niet. Denk aan deelauto’s, collectieve wasruimten et cetera. Ontspullen draagt bij aan verduurzaming van wonen.

Het volledige rapport downloaden kan hier: rapport Stec Groep, Klein Wonen: functie, doelgroepen en praktijk.