Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Ingangsdatum 1 januari 2020 voor BENG niet haalbaar

Een ambtenaar van het ministerie van BZK heeft desgevraagd laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend. Minister Ollongren komt in juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning naar buiten.

Na twintig jaar nemen we afscheid van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Daarvoor in de plaats komt een nieuwe bepalingsmethode die is vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800. Deze methode moet voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt met drie indicatoren:

  • BENG 1 is de energiebehoefte: de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
  • BENG 2 is het primair energiegebruik: de hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties.
  • BENG 3 is het aandeel hernieuwbare energie: het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

BENG rekenpakketten te laat

Op 1 oktober 2018 hebben drie Lente-akkoord partijen een brief gestuurd aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) omdat zij vrezen dat de BENG rekenpakketten te laat beschikbaar komen.
Er is aan de minister gevraagd om ruim op tijd duidelijkheid te geven over de ingangsdatum van de BENG-eisen, waarbij een periode van ten minste zes maanden werd gevraagd tussen beschikbaar komen van de NTA softwarepakketten en de wettelijke ingangsdatum.
Het is inmiddels zes maanden later. Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw hebben nog steeds geen antwoord ontvangen op hun brief. Wèl heeft minister Ollongren in een Algemeen Overleg Energiebesparing/Energieprestatie van gebouwen op 21 februari naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Ronnes geantwoord:

“Ik zeg tegen de heer Ronnes dat het belangrijk is dat de software tijdig gereed is. Dat is zeker ook het streven. Ik meen dat die zes maanden tevoren gereed moet zijn.”

Op 2 april 2019 is door de softwarebouwers van UNIEC en Enorm (DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV) een persbericht uitgebracht, waaruit duidelijk wordt dat de twee grootste softwarebouwers hun krachten hebben gebundeld. Zij denken dat UNIEC 3, met de NTA 8800 software, pas in het vierde kwartaal van 2019 kan worden gevalideerd en geattesteerd.

author avatar
Frank de Groot
Frank de Groot is hoofdredacteur van BouwTotaal en GWWTotaal.

Frank de Groot