Goed isoleren, een vak apart

Artikel delen

Door al in de ontwerpfase bij nieuwbouw én renovatie te kiezen voor een adequate manier van isoleren kun je bijdragen aan duurzame architectuur en duurzaam wonen en werken. Tegenwoordig hot items. Maar niet alle verwerkers bezitten de meest recente kennis en kunde van het isolatie- vak. Om de laatste kneepjes van dit vak te leren, is afgelopen mei het Experience Center in Visé (België) officieel geopend.

Je kunt hier met de allernieuwste minerale en glaswolproducten van Knauf Insulation oefenen op de grote constructiemodellen die hier opgesteld staan.

Het nieuwste Experience Center van Knauf Insulation ligt pal naast hun grootste fabriek van minerale wol en glaswol in Europa (productie ongeveer 120.000 ton per jaar) in het Belgische Visé. Met dit kenniscentrum vlak over de grens bij Maastricht wil het bedrijf hoogstaand en duurzaam bouwen stimuleren. Hier worden prak­ tische inzichten geboden in hoe je energiezuinige gebouwen realiseert die gezond, comfortabel en brand­ veilig zijn. Daar komt nog bij dat de firma het tekort aan geschoold personeel binnen de bouw mede wil aan­ pakken door installateurs ook via dit centrum op te lei­ den. Zo krijgen ze naast nog meer vakkennis, de exper­ tise die nodig is om daadwerkelijk mee te werken aan energiebesparing, verduurzaming van gebouwen en uiteindelijk een meer duurzame samenleving.

Trainingen op maat

Knauf Insulation biedt haar klanten (installateurs, aan­ nemers en verwerkers) hiermee een plek waar ze via trainingen op maat (theorie en praktijk) alles kunnen leren over luchtdicht bouwen en thermische prestaties bij spouwmuur of dak. Of over akoestische isolatie bij binnenwanden. De fabrikant wil aannemers en verwer­ kers die met haar isolatieproducten werken, leren een optimale luchtdichte verwerking tot stand te brengen. Als isolatiewerkzaamheden niet nauwkeurig genoeg gedaan worden, heb je al snel kans op thermische lek­ ken/luchtlekken. En dat is zowel voor de thermische als akoestische isolatie funest. Zo kan een valse luchtspouw de isolatiewaarde met maar liefst 50% verminderen!

In dit kenniscentrum leer je via trainingen op maat (theorie en praktijk) alles over onder meer luchtdicht bouwen en thermische prestaties bij spouwmuur of dak.

Oefenen met constructiemodellen

In het Knauf Insulation Experience Center leer je hoe je mee kan werken aan het verduurzamen van gebouwen, terwijl de prestaties op het gebied van thermische iso­ latie, akoestiek, brandveiligheid of binnenluchtkwaliteit tegelijkertijd enorm verbeteren. Daarvoor kun je in dit kenniscentrum met de allernieuwste minerale en glas­ wolproducten, net uit de fabriek, oefenen op de grote constructiemodellen die hier opgesteld staan. Dit zijn constructies van bijvoorbeeld een hellend dak, een geventileerde façade, een spouwmuur, scheidings­ en voorzetwanden. Plus een installatie om houten prefab elementen te isoleren met inblaaswol (het SUPAFIL MAX Frame Systeem). Elke model laat tot in het klein­ ste detail zien hoe je met de oplossingen van Knauf Insulation gericht energie kunt besparen in verschillen­ de bouwtoepassingen. Ook leer je waar je op moet let­ ten om de prestaties op het gebied van brandveiligheid en een gezond en comfortabel binnenklimaat te maxi­ maliseren.

Inspelen op toekomstige ontwikkelingen Met dit kenniscentrum voor duurzaam bouwen wordt tegelijk ingespeeld op belangrijke toekomstige ontwik­ kelingen, zowel voor aannemers en verwerkers als voor particulieren. Want als alles loopt zoals gepland, zijn aannemers per 1 januari 2021 aansprakelijk voor de bouwkwaliteit. Op die datum treedt de Wet Kwaliteits­ borging (WKB) in werking voor eenvoudige bouwpro­ jecten. Voor verwerkers en aannemers is het daarom belangrijk te kunnen bewijzen dat ze alle regels en besluiten correct hebben nageleefd. Maar ook dat ze precies weten hoe ze hun opdrachtgevers zekerheid kunnen bieden, zodat het onderwerp aansprakelijkheid nooit ter sprake hoeft te komen.
Voor particulieren is na­isoleren tegenwoordig een hot item. Voor hen geldt vanaf 2 september 2019 de nieu­ we subsidieregeling Energiebesparing eigen huis (SEEH). Met deze subsidie kunnen consumenten hun woning (beter) isoleren en daarmee energiezuiniger maken. Ook Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) kun­ nen van deze subsidie gebruikmaken om koopapparte­ mentencomplexen te verduurzamen door het isoleren van een gebouw. Kortom, redenen genoeg waarom een perfecte isolatieverwerking met behulp van hoogwaar­ dige kwaliteitsproducten, het beste uitgevoerd kan worden door speciaal hiervoor opgeleide vakmensen.

Reacties oud-cursisten

Dat het Knauf Insulation Experience Center Visé in de korte tijd dat het bestaat al in een behoefte voorziet, blijkt uit de reacties van enkele oud­cursisten.

Yuri Koelewijn van Orly & Endevoets: “Afgelopen juni heb ik een tweedaagse training gevolgd, omdat ik mezelf wilde specialiseren in het omgaan met alle soorten isolatie. Tijdens de cursus leerden we de isolatieproducten van Knauf Insulation te gebruiken. Wat ik vooral interessant vond was de aan­ dacht die besteed werd aan de vooropname, het belangrijkste van het hele traject. Als je een goede vooropname doet, gaat de uitvoering sneller en kost uiteindelijk minder. Ik heb er echt veel van opgestoken, het was precies wat ik nodig had. Ook het bezoek aan de fabriek van Knauf Insulation die ernaast lag, vond ik erg interessant. Ik heb de training heel nuttig gevon­ den. Er is zoveel waar je eigenlijk maar een beetje van af weet en door deze cursus zijn we helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van isolatie!”

Met het Knauf Insulation Experience Center in Visé (België), dat afgelopen mei officieel geopend is, wil het bedrijf hoogstaand en duurzaam bouwen stimuleren.

Bauke Roes van EasyDura – Duurzaam wonen

“Begin 2019 heb ik er al een training van een halve dag gevolgd. Het is voor ons nieuw om spouwmuren te iso­ leren bij renovatieprojecten. Bovendien zouden we gaan werken met Knauf Supafil. Ook wilden we graag ons certificaat halen. Jammer was dat het praktijkge­ deelte toen nog niet helemaal klaar was. Daarom heb­ ben wij alleen de theorie gehad. Die bestond uit hoe je de machine moet afstellen, hoeveel wol er per m³ in de spouw moet zitten, hoe je het boorpatroon aanbrengt, de voorinspectie doet en andere belangrijke zaken waar je op moet letten bij het isoleren. Ik heb die dag goede informatie gekregen en veel geleerd over isoleren. Ik vond het een nuttige training, vooral omdat we veel van het geleerde nu kunnen toepassen in de praktijk.”

Informatie: www.knaufinsulation.nl