Transformatie voormalige C&A warenhuis

Artikel delen

Het voormalige C&A warenhuis op de hoek van het Vredenburg en de Sint-Jacobsstraat te Utrecht wordt getransformeerd door Rijnboutt in opdracht van Redevco.

Het huidige warenhuis kwam in twee fasen tot stand. Het Originele ontwerp is van de hand van architect van der laan en dateert uit 1935. In de jaren ’60 werd het gebouw uitgebreid en enkel aan het Vredenburg voorzien van een nieuwe, modernistische gevel. Het zicht op de ongewijzigde gevel aan de Sint-Jabobsstraat verdween door de bouw van een verbindingsbrug tussen de C&A en winkelcentrum LaVie (de Bijenkorf).

Met de sloop van die brug in 2016, ontstond een situatie waarbij het vreemde hybride karakter dat in de jaren ’60 met de ingreep van Kraaijvanger was ontstaan, zichtbaar werd. Nu wordt het gebouw weer één. Het originele ontwerp van van der laan diende daarbij als uitgangspunt.

De gevel aan het Vredenburg wordt volledig vernieuwd met een transparante dubbelhoog winkelfront en een opmerkelijke luifel. Daarboven over twee lagen een gemetselde gevel met ramen uitgewerkt als pendant van de bestaande gevel aan de st Jakobsstraat, die weer in ere wordt hersteld. De dakverdieping aan het Vredenburg krijgt een nieuwe opbouw, een kroon. De aansluiting naar het links gelegen buurpand wordt verbijzonderd, hierachter bevindt zich de zelfstandige ontsluiting van het vergadercentrum dat op de 2e tot en met de 4e verdieping is gelegen.

Foto’s: Het Utrechts Archief/Reinboutt/Redecvo