Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Uniforme meetmethode circulair bouwen

Minister Ollongren van het ministerie BZK breidt de MPG verder uit met meetmethoden voor circulaire prestaties. Ook scherpt ze stapsgewijs de milieuprestatie-eis sterk aan. De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een manier om milieu-effecten van gebouwen zichtbaar te maken.

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Met de huidige versie van de MPG kan het effect van het gebruik van hernieuwbare en secundaire grondstoffen en producten al berekend worden. Zo heeft een gebouw met secundaire grondstoffen een lagere MPG-score dan een gebouw dat louter uit primaire grondstoffen bestaat.

Indicatoren

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren wil nu aanvullende indicatoren voor de MPG laten ontwikkelen, zodat maatregelen die leiden tot hoogwaardig hergebruik en recycling kunnen worden meegerekend in de milieuprestatie van een gebouw. Ze schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze op basis van de nieuwe meetmethode ook eisen wil kunnen stellen aan de circulariteit van gebouwen, zowel wettelijk via de bouwregelgeving als via aanbesteding van overheidsopdrachten.
De eis om milieuvriendelijker en meer circulair te bouwen gaat de minister scherper stellen, te beginnen in 2021 en stapsgewijs oplopend tot een halvering in 2030. Daarbij wil de minister de milieuprestatie-eis in lijn brengen met de normen voor Bijna Energieneutrale Nieuwbouw (BENG). De bouwregelgeving wordt daarvoor aangepast.

Toepassingsgebied

Tot slot wil minister Ollongren het toepassingsgebied van de milieuprestatie-eis uitbreiden naar nieuwbouw voor onderwijs, zorg, sport, winkels, horeca en bedrijfshallen. Nu geldt deze alleen voor nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2. Ook noemt ze verbouw en transformatie als toepassingsgebied. In de eerste helft van 2020 verschaft de minister meer informatie over de concrete invulling van de maatregelen.

Ing. Frank de Groot

BouwTotaal