Bouwfouten

Artikel delen

Lekkage bij gevelkozijnen

De eigenaren van een vrijstaande woning zijn trots op hun nieuwe woning, temeer ook omdat zij zelf veel aan de voorbereiding en bouwbegeleiding hebben bijgedragen. Zo hebben ze zelf toezicht gehouden op de bouw. Het huis ziet er, aan de buiten- en de binnenzijde, uit zoals zij altijd voor ogen hebben gehad. Echter, nu is er een probleem. Er treedt regelmatig lekkage op bij enkele gevelkozijnen. De neggekanten tonen vochtplekken en vanonder een ventsterbank kwamen paddenstoelen groeien.

Tekst: Jos van Leeuwen
Bureau voor Bouwpathologie BB
www.bouwpathologie.nl

Problematiek

De woning betreft een houtskeletbouw met een buitenafwerking van een stucsysteem op stucplaten. In de houtskeletwand is de isolatie opgenomen. Kort na de oplevering worden er scheuren zichtbaar in het buitenstucwerk. Ook is er van tijd tot tijd lekkage bij enkele gevelkozijnen. Tot slot zijn er tussen de gevelkozijnen en de vensterbanken paddenstoelen aangetroffen.

Fragment van de bouwtekening met omschrijving wandopbouw.

Onderzoek

Het onderzoek van de Bouwpatholoog begint met een gesprek met de eigenaren.
De eigenaren waren ten tijde van de ontwerpfase, succesvolle jonge startende ondernemers. In die gedachte hebben zij ook een jonge startende architect aangetrokken. Deze architect gaf op het einde van de ontwerpfase aan dat hij niet de bouwbegeleiding/ het toezicht op zich wilde nemen tijdens de uitvoering. De architect en de eigenaren kwamen tot de conclusie dat ‘het allemaal niet zo moeilijk kon zijn.’

Hierop hebben de eigenaren besloten zelf de bouwbegeleiding en het toezicht ter hand te nemen. Ook het selecteren van een aannemer hebben zij in eigen beheer gedaan. Ze komen uit bij een jonge startende aannemer welke met ‘collega’s’ de woning zal gaan bouwen.

Binnenzijde houtskeletwand zonder folie.

De aannemer start voortvarend maar voordat de ruwbouw is voltooid ontstaat er een conflict tussen de eigenaren en de aannemer. Hierop vertrekt de aannemer met zijn ‘collega’s’ van het werk om nooit meer terug te keren.

De eigenaren wenden zich tot de architect. Deze brengt ze in contact met een aannemer waarvan hij ‘goed werk gezien heeft’. De eigenaren geven deze aannemer de opdracht om de bouw op te pakken en af te maken. Ook deze aannemer blijkt met veel ‘collega’s’ te werken, maar er wordt goed doorgewerkt en het huis wordt naar tevredenheid opgeleverd. Echter; al vrij snel na de oplevering komen de eerste problemen aan het zicht.

Scheuren en vocht

Als eerste werden er scheuren in het buitenstucwerk zichtbaar. Enige tijd daarna werden er in de neggekanten van de gevelkozijnen vochtplekken zichtbaar. Volgens de aannemer had hij gebouwd volgens de tekeningen van de architect. In overleg met de architect en de aannemer, wordt een bedrijf gevraagd de gevels na te zien en waar nodig het herstel te adviseren. Het hersteladvies luidt dat er meer geventileerd moet worden tussen het buiten stucsysteem en de houtskeletelementen.

‘Scheuren’ in stucwerk.

Dit advies wordt uitgevoerd, maar de vochtplekken en de groei van de paddestoelen zijn daar niet mee verholpen. Omtrent de scheuren in het stucsysteem wordt geen hersteladvies gegeven. Omdat de architect zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de uitvoering/ het toezicht en de aannemer aangeeft het niet meer te weten, gaan de eigenaren op zoek naar een onafhankelijke deskundige.

Oorzaken

Aan Bureau voor Bouwpathologie de vraag om de oorzaak van de scheurvorming in het buiten stucsysteem en het vocht in de neggekanten van de gevelkozijnen te onderzoeken en daarover te rapporteren.

Gelukkig beschikken de eigenaren over de bouwtekeningen en hebben zij veel foto’s van de bouw gemaakt. De Bouwpatholoog bestudeerd vervolgens de bouwtekeningen en stelt vast dat de houtskelet gevels op de tekeningen goed zijn omschreven maar niet goed zijn opgebouwd. Het ontbreekt namelijk aan voldoende ventilatiemogelijkheden tussen het buitenstucwerk en de houtskeletwanden. Zo zijn er geen openingen aangegeven aan de onder- en bovenzijde van de gevels en onder en boven de gevelkozijnen.

Als herstel van het voorgaande onderzoek zijn er op maaiveld niveau plaatselijk gaten geboord en daarin roosters gelijmd. Het stucsysteem is aan de bovenzijde, direct onder de gevelafdekkingen, opengesneden. Zo zou er een luchtstroming achter het stucsysteem op gang kunnen komen.

Waterkering voor de folie geplaatst.

Echter de gevelafdekkingen zijn net zo breed als de gevel, dus afstromend water loopt direct in/ achter het stucsysteem of wordt door winddruk via deze opening in de gevel/ achter het stucsysteem gestuwd. Dit vocht is in de stucplaten getrokken waardoor deze gaan werken en de plaatnaden in het stucsysteem zichtbaar geworden zijn. Deze zichtbaar geworden naden zijn door de eigenaren aangezien als scheuren.

Vanaf fotomateriaal kan de Bouwpatholoog opmaken dat de waterkeringen boven de gevelkozijnen foutief zijn aangebracht. De waterkeringen staan voor de waterkerende folie in plaats van erachter. Hierdoor kan er eenvoudig water via de kozijnen naar binnen trekken.

Ook wordt aan de hand van het fotomateriaal vastgesteld dat er aan de binnenzijde van de houtskeletwanden geen dampdichte folie is aangebracht. Deze folie staat wel aangegeven op de bouwtekeningen. Als gevolg van het ontbreken van deze folie kan woonvocht via de houtskelet wanden naar buiten trekken en aan de koude zijde van de isolatie gaan condenseren. Dit condens vocht bevindt zich dan achter de waterkerende folie en trek in de houtskeletwand en kan ook naar binnen gaan lekken.

Herstel

Herstel is ingrijpend en zal moeten bestaan uit het alsnog aanbrengen van de dampdichte folie aan de binnenzijde van de houtskeletwanden. Om veel sloopwerk te voorkomen kan ervoor gekozen om deze folie over de huidige afwerking heen te zetten. Vervolgens dient er een nieuwe laag gipsplaten aangebracht te worden welke naar eigen inzicht afgewerkt kunnen worden.

Buiten dienen de afdekkappen van de gevel breder uitgevoerd te worden zodat het afdruipende water niet in de gevel kan stromen. Daarnaast zal het gehele buiten stucsysteem vernieuwd moeten worden, met in acht neming van het aanbrengen van voldoende ventilatie voorzieningen voor de luchtspouw tussen de houtskeletwanden en het stucsysteem.

BouwTotaal