Bouwsector opent zich voor niet-bouwkundige professionals

Artikel delen

Steeds meer bedrijven in de bouw staan open voor professionals die niet opgeleid zijn- of veel ervaring hebben in de bouwsector. Dat merkt Willem Molengraaf op, één van de oprichters van Building Heroes. Molengraaf moedigt deze ontwikkeling aan, omdat het tot een diversiteit aan perspectieven zou leiden en daarmee tot slimmere besluiten.

Sector wordt steeds vooruitstrevend

Molengraaf: “Een nieuwe generatie neemt het roer over bij veel familiebedrijven. Ook moet de sector omgaan met een schrijnend tekort aan personeel. Deze complexiteit leidt ertoe dat steeds meer bedrijven openstaan voor werknemers die nog niet veel ervaring hebben- of opgeleid zijn in de bouwsector. Ook het werken met statushouders – denk aan een bouwkundig ingenieur uit Syrië – wordt niet geschuwd.”

De bemiddelaar en opleider van professionals in bouw, infra en vastgoed noemt het familiebedrijf Ouwehand Bouw als voorbeeld. “Een dame op ons kantoor werkte als arbeidsbemiddelaar en raakte zo enthousiast over de sector, dat ze zelf ook graag in de bouw aan de slag wilde. Ouwehand Bouw zag in haar een goede kopers-begeleider. Uiteraard volgt ze nu ook een bouwkunde opleiding, maar dankzij haar communicatieve skills is ze nu al van waarde.”

Willem Molengraaf

Diverse inzichten werken verrijkend

Molengraaf merkt op dat werknemers uit andere branches andere vaardigheden meebrengen die niet altijd prominent aanwezig zijn bij professionals die zijn grootgebracht in de bouw. “Denk aan creativiteit, communicatieve vaardigheden, het inzetten van data of een focus op een optimale customer journey. Waarom zou je technische experts niet versterken met andere perspectieven? Een veelheid aan kennis en achtergronden maakt het mogelijk om een project op een slimmere manier aan te pakken. Met de kleine marges in de bouw, is dat soms het verschil tussen winst en verlies.”

In lijn met deze gedachte, neemt Building Heroes haar verantwoordelijk. “Met de Construction University leiden we jongen talenten in de bouw op. De deelnemers aan deze Construction University hebben een HBO- of WO-opleiding genoten. Wat opvalt, is dat zij het meest interesse tonen om te leren samenwerken, presenteren of om te gaan met een conflict. Het gaat hen, naast hard skills, dus ook echt om soft skills. Bij professionals lijkt er ook behoefte aan deze veelheid aan vaardigheden.”