TPAC-commissie: STIP voldoet aan eisen Rijksinkoopbeleid

Artikel delen

“Alles overziende is TPAC tot de conclusie gekomen dat STIP voldoet aan de eisen van het Rijksinkoopbeleid.” Dat schrijft de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) in haar advies aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een brief van 21 januari 2020. Goed nieuws voor houtbedrijven die met passie en overtuiging uitsluitend verantwoord geproduceerd hout verkopen: STIP-bedrijven.

De Toetsingscommissie Inkoop Hout heeft beoordeeld dat regeling STIP voldoet aan de criteria van de Chain of Custody (CoC), en de Development, Application and Management of Certification Systems (DAM) van het Timber Procurement Assessment System (TPAS). Na een uitspraak van het SMK College van Beroep en de aanpassingen van de regeling STIP heeft TPAC op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (juli 2019), nogmaals de STIP regeling beoordeeld. TPAC heeft vervolgens stakeholders uitgenodigd om hun kennis en ervaring met STIP te delen op het openbare TPAC stakeholderforum, dat was opengesteld van 24 juli tot en met 22 augustus. De input op dit forum heeft TPAC mee laten wegen in haar uiteindelijke beoordeling.

TPAC heeft vastgesteld dat de STIP regeling is aangepast na de eerste beoordeling door TPAC en dat STIP in vele opzichten op vergelijkbare wijze als FSC en PEFC invulling geeft aan de eisen die het Rijksinkoopbeleid stelt aan de Chain of Custody en de product claims. Zo is TPAC tot de conclusie gekomen dat STIP voldoet aan de eisen van het Rijks inkoopbeleid zoals die zijn vastgelegd in de standaarden voor de CoC en de DAM.

Een grote stap dus voor STIP en dat viert SHR door bij alle STIP-gecertificeerde bedrijven een taart te laten bezorgen. Zij hebben immers hun nek uitgestoken door te kiezen voor een overstap naar de inkoop van uitsluitend verantwoord geproduceerd hout en daarmee hun steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Deze keuze is niet eenvoudig, want het maakt naast een gewijzigd inkoopbeleid in veel gevallen ook een productaanpassing noodzakelijk.