Verkenning circulaire potentie gevelbouw

Artikel delen

In december 2019 is een verkennend onderzoek naar de circulaire potentie van de gevelbouw van start gegaan. Het kabinet zegde dit eerder toe aan de Tweede Kamer. Zij deed dit op initiatief van de drie brancheorganisaties in de gevelbouw: VMRG, VKG en NBvT, die graag de transitie maken naar een circulaire geveleconomie.

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De bouwsector bestaat uit een divers aantal stakeholders en partijen. De potentie voor een circulaire economie is groot maar vraagt om een specifieke aanpak per branche om de transitie in gang te zetten. De gevelbranche verkent de mogelijkheden voor producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat producenten verantwoordelijk zijn voor de kosten en effectiviteit van een verantwoorde afvoer en verwerking van de producten die zij op de markt brengen.

Onderzoek

Een consortium onder leiding van Alba Concepts gaat het onderzoek uitvoeren. Deelnemers aan het consortium zijn: Copper8, Frontwise Facades, Excess Materials Exchange, W/E adviseurs en Houthoff. De verkenning start in december 2019 en loopt tot juni 2020. Het onderzoek zal allereerst bestaan uit een 0-meting van de huidige status wat betreft circulariteit en het klimaateffect van de totale gevelbouw. Vervolgens zullen de doelen bepaald worden en belemmeringen in kaart worden gebracht. Ook zal de haalbaarheid van eerder opgestelde circulaire businessmodellen voor de gevelbouw getoetst worden. Het onderzoek kan leiden tot afspraken waaraan de overheid en branches zich committeren om te komen tot hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen in de gehele keten van de gevelbouw.
De verkenning wordt afgesloten met een Plan van Aanpak waarmee de gevelbouw aan de slag kan. Dit resulteert over vijf jaar in een zelfstandig en financieel dragend systeem binnen de gevelsector waardoor de circulaire geveleconomie optimaal kan werken.