Kingspan wil klimaatverandering aanpakken

Artikel delen

Kingspan heeft op 3 december 2019 een nieuwe, tien-jarige strategie gelanceerd. Deze strategie is opgesteld om een bijdrage te leveren aan de doelstelling om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

De ‘Planet Passionate’-strategie bestaat uit twaalf ambitieuze doelstellingen die de impact van Kingspan’s bedrijfsvoering en productie aanpakken op de vier kerngebieden: energie, CO2, circulariteit en water, met de volgende toezeggingen die tegen 2030 behaald moeten zijn:

  • Energie: 60% van alle Kingspan werkzaamheden rechtstreeks van energie voorzien uit hernieuwbare energie, waarbij minimaal 20% van deze energie op productielocaties gegenereerd wordt (nu 5,9%),
  • CO2: nul procent CO2-productie en een reductie van 50% van de product CO2-intensiteit van primaire leveranciers bereiken.
  • Circulariteit: 1.000.000.000 PET-flessen per jaar upcyclen tot isolatieproducten en bedrijfsafval van alle locaties niet meer te storten.
  • Water: 100.000.000 liter van het water dat Kingspan gebruikt, uit regenwater winnen.

In aanvulling op haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid kondigde Kingspan ook haar lidmaatschap van het toonaangevende netwerk voor circulaire economie aan: de ‘Circular Economy 100’ (CE100) van de Ellen MacArthur Foundation.

Planet Passionate

Laurnet Max, Building Technology Director Frankrijk en BeNeLux: “Via Planet Passionate zullen wij CO2 en energie in ons productieprocessen en producten verminderen. Teven gaan we onze zoektocht naar hoogwaardige gebouwen met lage CO2-emissies, die meer presteren en waarde opleveren, onverminderd voortzetten met duidelijke doelstellingen voor 2030.”
In 2011 heeft Kingspan een Net Zero Energy programma aangekondigd met als doel om in 2020 haar operationele energieverbruik voor 100% van hernieuwbare energie te laten voorzien. Het bedrijf ligt op schema om dit doel te bereiken. Als onderdeel van dit programma heeft Kingspan zich ook aangesloten bij het Science Based Targets initiatief, waarbij een doelstelling van 10% reductie van de Scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies werd vastgesteld. Dit was een belangrijke eerste stap op weg naar Kingspan’s doel om haar CO2-uitstoot te verminderen, Planet Passionate is het volgende doel.

Plastic soep

Kingspan heeft in 2018 256 miljoen PET-flessen geüpcycled naar isolatiemateriaal en heeft zich eerder in 2019 gecommitteerd om tegen 2025 één miljard PET-flessen per jaar te upcyclen. Daarnaast is Kingspan een driejarig partnerschap aangegaan met de Stichting EcoAlf om hun project te ondersteunen en uit te breiden. Dit project vist jaarlijks 150 ton plastic afval uit de Middellandse Zee, waarvan ongeveer 10% uit PET-flessen bestaat. PET materiaal dat via het EcoAlf project uit de oceaan wordt gevist, wordt aan de geüpcyclede PET-flessen toegevoegd en gebruikt voor de productie van Kingspan-isolatie. Kingspan is nu van plan om in 2025 vier andere opruimprojecten voor de oceanen te ondersteunen via Planet Passionate.