Profielsteller bewijst zich keer op keer

Artikel delen

Met de Weber Beamix Profielsteller kunnen er veel sneller profielen worden gesteld voor doorstrijk- en metselwerk. Eind vorig jaar bezocht BouwTotaal ……… Toen bleek al dat er erg positief gereageerd werd op de profielsteller. Dit keer bezochten we de bouw van een zorgcentrum in Geertruidenberg waar de nieuwe profielsteller wordt toegepast. Ook hier blijken zowel de aannemer, als metselaar en timmerman tevreden: “Het gaat een stuk sneller en het werkt prettiger. Geen gesjouw meer met talrijke houten stelprofielen, schoren en latten.”

Tekst: ing. Frank de Groot

Timmerman John stelt een profiel met de profielsteller.

In Geertruidenberg, onder de rook van de Amercentrale, wordt een bijzonder zorgcentrum gebouwd. Het betreft een zorglocatie met 90 appartementen voor De Riethorst Stromenland. Het complex oogt als een klein wijkje met normale rijtjeswoningen en hellende daken. De toekomstige bewoners zijn echter mensen met dementie, verstandelijke beperking of mensen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische beperkingen. Behandeling vindt bij voorkeur in het eigen appartement plaats. Wanneer dat niet kan, kunnen bewoners op loopafstand terecht in het gebouw met algemene voorzieningen. Mensen die hier gaan wonen, worden niet beperkt tot één huiskamer. Op ieder moment van de dag hebben zij de mogelijkheid om naar één van de buurtkamers of tuinen te gaan.
De woongebouwen hebben twee verdiepingen en een zolder voor de technische installaties. De casco’s bestaan uit kalkzandsteen. Voor de gevels worden gehydrofobeerde metselstenen van Vandersanden (zie ook elders in deze uitgave) gebruikt. Voor het metselwerk wordt de doorstrijkmethode gehanteerd. Hoofdaannemer is Zwaluwe Bouw.

Profielsteller

Bij de bouw van de nieuwe zorglocatie gebruikt Zwaluwe Bouw de nieuwe Weber Beamix Profielsteller. Deze vinding moet het stellen en optoppen van metselprofielen sneller en veiliger maken voor aannemers, steigerbouwers, timmermannen en metselaars. De profielsteller is geschikt voor hoek-, tussen- en gekoppelde profielen bij zowel doorstrijkwerk als traditioneel metselwerk.
We zitten in de bouwkeet met hoofduitvoerder Eric Luijkx van Zwaluwe Bouw, Niels de Blok, productmanager Gevel van Weber Beamix en collega Paul Hol, die namens het bedrijf projecten begeleid. Paul was de afgelopen maanden veel aanwezig op dit project. Op basis van de ervaringen en feedback van metselaars en timmermannen is de profielsteller verder geoptimaliseerd. “Het systeem is nu dermate verbeterd, dat grootschalige toepassing in Nederland mogelijk wordt. Grootste uitdaging bleek toch de robuustheid. Alle onderdelen moeten bestand zijn tegen de omstandigheden op de bouwplaats”, aldus Niels Blok.
Zwaluwe Bouw is niet over één nacht ijs gegaan. De profielsteller is door het bouwbedrijf eerst getest bij een kleiner project in het naastgelegen Raamsdonkveer: de bouw van elf woningen. Het bouwbedrijf werd door Van den Heuvel Bouw Lith, die het metselwerk verzorgt voor dit project, getipt over de profielsteller. Op de website van het bedrijf uit Lith heeft dit systeem dan ook een prominente plek gekregen op de homepage. Eric Luijkx vertelt: “We wisten begin vorig jaar dat we De Riethorst gingen bouwen en dat we daar de profielsteller wel wilden gaan inzetten. Maar voor een dergelijk groot project heb je een paar honderd profielen nodig en dat vraagt natuurlijk wel om een investering. We hebben het systeem daarom eerst getest bij de elf woningen in Raamsdonkveer. Timmerman Sjoerd van ons bedrijf moest even wennen, maar was er al snel enthousiast over. Dus hebben we besloten om de profielsteller ook bij De Riethorst te gaan gebruiken.”

Metselaar Jan is de voegen aan het pointeren. Hij kan overal eenvoudig bij, mede dankzij de profielen die eenvoudig even zijn weg te kantelen.

Ervaringen

Timmermannen Dennis en John schuiven even aan in de bouwkeet om hun ervaringen te delen. John is een groot deel van de dag bezig met het stellen van de profielen. Dennis ondersteunt hem, waar nodig. Dennis en John blijken tevreden: “We kwamen aan het begin wat tekortkomingen tegen, maar die zijn door Weber Beamix keurig opgelost. Het voetprofiel en de gele stelplaat bleken soms niet bestand tegen de omstandigheden op de bouwplaats, maar die onderdelen zijn geoptimaliseerd. Alles werkt nu ‘hufterproof’.”
“Je kunt alle kunststof onderdelen voor een hele gevel in een bak meenemen. We hebben zelf bij de Action een paar grote opbergbakken gehaald en daar zitten de voetsteunen en stelplaten in”, merkt Dennis op. Volgens collega John kan hij het stelwerk nu bovendien alleen doen, terwijl daar voorheen altijd twee personen voor nodig waren. “Voordeel van de profielsteller is ook dat er minder voorwerk nodig is voor het stellen. Daarnaast hoef ik niet telkens weer terug te komen om tijdelijk een profiel weg te halen. De metselaar kan zelf een profiel tijdelijk wegnemen of even wegkantelen, zodat hij overal bij kan met de voegroller. Verder hoef je maar één slag te stellen, omdat de profielsteller het mogelijk maakt dat je profielen optopt. Traditioneel wordt er enkele slagen vooruit gewerkt, zodat je veel meer profielen nodig hebt. En schoren zijn eveneens niet meer nodig. Van het gesjouw met al die profielen en schoren ben je dus ook af.”
De zeer ervaren metselaar Jan is druk bezig met complex metselwerk in een kopse gevel. Wat vindt hij van de profielsteller? Hij denkt even na en zegt de voordelen wel te zien: “Het is wel een vooruitgang om met de profielsteller te werken. Dit komt vooral doordat je zelf de profielen even weg kunt halen als je erbij moet met de voegroller.”

Overige voordelen

Volgens Eric Luijkx is het ook een voordeel dat de steigervloer dichter aan de gevel gelegd kan worden: “Bij traditionele profielen moet je circa 7 cm ruimte houden tussen het profiel en metselwerk, zodat je door kan pointeren. Maar dat betekent ook een extra steigerplank aan de gevelzijde of een extra binnenleuning, omdat de ruimte tussen steigervloer en gevel anders te groot wordt. Dat probleem heb je dus niet bij de profielsteller.”
Inmiddels wordt de profielsteller door Zwaluwe Bouw ook al op volgende projecten ingezet. “We hebben niet voor niets geïnvesteerd in dit systeem. Weber Beamix heeft de profielsteller geoptimaliseerd naar aanleiding van onze opmerkingen, waardoor het systeem nu staat. Wij hebben er vertrouwen in en gaan dus op steeds meer projecten met de profielsteller werken.”

 

Stap 1. De zwarte funderingsplaat is op de gewenste plaats op fundering bevestigd.

Stap 2. Aan de bovenzijde van het profiel wordt de zwarte profiel hoeksteun geschroefd. Onder de profielsteun wordt een gele stelplaat gefixeerd door de vergrendeling een kwartslag te draaien.

 

Stap 3. Door de gele vergrendeling een kwartslag te draaien kan het profiel van de piramidevoet worden getild, zodat de isolatie vrij kan worden geplaatst of even opzij worden gehouden, zodat de metselaar vrij door kan pointeren achter het profiel.

 

Stap 4. Om de profielen te kunnen optoppen wordt een kunststof muurplug ingemetseld in de lintvoeg. Op deze muurplug kan later een hoeksteun met verstelbare piramide worden vastgezet.