Snel gebouwd

Innovatie & Inspiratie
Artikel delen

Circulair voorbeeldproject op eigen terrein cepezed

Bouwdeel D(emontabel) is een modern, duurzaam en volledig weer uiteen te nemen gebouw op het terrein van een historisch, monumentaal gebouwcomplex in het centrum van Delft. Het gebouw heeft exact dezelfde footprint als het bestaande gebouwtje dat niet goed meer was en is afgebroken.

Beeld: Lucas van der Wee

Cepezed verwierf het complex met voormalige laboratoria van de Technische Universiteit Delft in 2012. Het vormde de monumentale gebouwen om tot creatief cluster met huisvesting voor uiteenlopende bedrijven in de creatieve sector, waaronder het bureau zelf. Het enige niet-monumentale pand op het terrein verkeerde echter in slechte staat en heeft nu plaats gemaakt voor de nieuwbouw van Bouwdeel D(emontabel). Ook dit is weer een volledig eigen ontwikkeling van cepezed en is weer bestemd voor ondernemingen in de kennisintensieve creatieve industrie. Het behuist de app- en website-ontwikkelaar 9to5 software en game-ontwikkelaar Triumph Studios.

Circulair prototype

Bouwdeel D(emontabel) heeft exact dezelfde footprint als het bestaande gebouwtje dat niet goed meer was en is afgebroken. Het meet 11 bij 21,5 meter en heeft vier bouwlagen van ieder zo’n 200 meter verhuurbaar vloeroppervlak. Naast de- en remontabel is het bouwdeel ook vederlicht: het materiaalgebruik is tot het absolute minimum beperkt. Het pand is daarnaast volledig flexibel indeelbaar, gasloos en voorzien van warmteterugwinning. De begane grond is van gestort beton, maar voor het overige zijn alle bouwcomponenten modulair en droog gemonteerd. Opperste eenvoud is in het ontwerp een belangrijk uitgangspunt geweest.

Staal, hout en glas

Bouwdeel D(emontabel) bestaat uit een rationeel geoptimaliseerd bouwpakket met een stalen, geprefabriceerde en buitengewoon ranke hoofddraagconstructie. De constructieve vloeren en het dak zijn van lichtgewicht houten Laminated Veneer Lumber (LVL)-elementen die eveneens geprefabriceerd zijn. Deze hebben een compacte hoogte en de installaties zijn erin geïntegreerd. De ribben van de LVL-elementen blijven volledig in het zicht en maken deel uit van de gebouwesthetiek. De dekvloer is biobased en bestaat uit grintachtige korrels in een kartonnen honingraatstructuur met daarop gipsvezelplaten. De hele dekvloer is droog en gemakkelijk weer verwijderbaar. De pvc afwerkvloer is van deels gerecycled pvc.
Het gebouw heeft geen kozijnen: het dubbellaags isolatieglas is direct op de staalconstructie gemonteerd. De staalconstructie is daarvoor voorzien van opgelaste schroefprofielen. De staalbouwer moest daarom voldoen aan de zeer beperkte toleranties van de gevelbouwer, wat geen kleine opgave was. De gevel is grotendeels transparant, wat maakt dat tussen de binnen- en buitenwereld een sterke zichtrelatie bestaat. Verticale lamelstroken zijn voor natuurlijke ventilatie te openen.

Klimaat

Het hele pand fungeert als één groot brandcompartiment. Hierdoor was weinig materiaal nodig voor brandwerende maatregelen; alleen het trappenhuis is voorzien van een brandwerende scheiding. Alle klimaatbeheersing werkt op lucht. Per verdieping zijn in het plafond airco’s opgenomen die ook verwarmen. Daarnaast is het pand voorzien van een warmtewisselaar. Rolgordijnen voorzien in zon- en lichtwering.

Snel gebouwd

De bouw heeft in een uiterst korte periode van iets meer dan een half jaar plaatsgevonden. Met het plaatsen van de liftkoker werd het hoogste punt zelfs binnen een uur na aanvang van de bouw bereikt. De complete draagstructuur van staalskelet en houten vloeren stond in slechts drie weken. Dit was onder meer mogelijk door een integraal proces met een doordachte voorbereiding en een nauwe, integrale samenwerking tussen de verschillende cepezed-disciplines; van de projectontwikkelaars tot de architectuur- en interieurontwerpers en vanzelfsprekend de uitvoeringscoördinatoren.
Met korte communicatielijnen bevinden alle specialisten zich onder één dak, wat niet alleen de efficiëntie van het proces, maar ook het afstemmingsniveau en daarmee de kwaliteit heeft bevorderd. cepezedprojects ontwikkelde, cepezed en cepezedinterieur ontwierpen en cepezedbouwteam coördineerde de uitvoering. Tussen de ontwerpers en uitvoeringscoördinator bestond het hele proces door een nauwe samenwerking, waarbij spilfiguren uit het ontwerp ook deel uitmaakten van het uitvoeringsteam.
Ook de samenwerking met de externe partners is noemenswaardig. Met veel van deze partijen werkt cepezed al vaak samen aan andere projecten, waardoor de partijen al goed op elkaar ingespeeld waren. Zo werd het constructief advies verzorgd door IMd en werd het advies op het gebied van installaties, bouwfysica en brandveiligheid door Nelissen. De realisatie is partieel aanbesteed bij partijen als Voortman, Metsä Wood, iFS, Kuijpers en Qbiq + Schelp Bouw & Interieur voor respectievelijk de staalconstructie, vloeren, gevels, installaties en het inbouwpakket. Deze pragmatische aanpak heeft gemaakt dat de uitvoerende partijen zich alleen op hun eigen expertise hoefden concentreren. Dat heeft zowel in tijd, materiaalgebruik als financieel geleid tot een hoge mate van efficiëntie.

Voorbeeld aan huis

Met circulaire projecten als de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam en restaurant The Green House in Utrecht realiseerde cepezed eerder al andere projecten helemaal ontworpen op circulariteit. Deze oogstten veel publiciteit en verschillende prijzen, zoals de Amsterdamse Architectuur Prijs en de publieksprijs van de Duurzaam Bouwen Awards. Met Bouwdeel D(emontabel) heeft cepezed nu een circulair voorbeeld van eigen makelij direct aan huis. Klanten en partners hoeven maar uit het raam te kijken om te zien hoe cepezed circulariteit vormgeeft.

BouwTotaal