Circulair bouwen begint bij de end-of-life-value

Artikel delen

Na 2050 moet Nederland circulair zijn en hebben we een economie zonder afval. Alle toegepaste grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen worden dan hergebruikt. In 2030 zal dit al voor 50% van deze primaire grondstoffen gaan gelden. In de bouw betekent circulair bouwen ver vooruitzien. De end-of-live-value van de toegepaste producten geeft de herbruikbaarheid ervan aan over dertig, vijftig of zelfs meer jaar. Daar zal dus naar gekeken moeten worden bij circulair bouwen. Maar wachten tot 2030 hoeft niet, want een aantal producten is nú al geschikt om er circulaire platte daken met een hoge end-of-live-value mee te realiseren. Zoals Universal van BMI Icopal.

Marc van de Craats, Technical Manager Flat Roof bij BMI Icopal, stelt dat het zaak is om alleen nog voor materiaal te kiezen dat een hoge herbruikbaarheid heeft én bovendien makkelijk te ontmantelen is. “BMI Icopal heeft 24 jaar geleden Universal ontwikkeld, een POCB dakbaan die gemakkelijk te verwerken is zonder open vuur. Vanwege de eenlaagse toepassing is deze dakbaan gemakkelijk terug te nemen om te recyclen. Icopal Universal wordt onder andere mechanisch bevestigd of los gelegd met een ballastlaag van grind, tegels of sedum. Meestal wordt de mechanische bevestiging uitgevoerd met polyamide tules. “Dit”, vervolgt Marc, ”maakt het ontmantelen voor recycling nog eenvoudiger. De levensduur van Universal is lang. Dus als je nu een plat dak van Universal voorziet, heb je na 2050 een sloopdak met een hoog percentage herbruikbaarheid. Dat levert grondstof op voor nieuwe, gerecyclede dakbanen en daarmee bouw je dus nu al voor de circulaire economie.”

Hoge end-of-life-value belangrijk voor het milieu

Bij diverse projecten is, na ruim 20 jaar, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de destijds toegepaste POCB dakbaan. Marc van de Craats: “De laatste jaren hebben wij diverse monsters uit Universal daken genomen. Onderzoek in ons eigen laboratorium wees uit dat niet alleen de eigenschappen van de dakbaan, maar ook de moleculaire eigenschappen zeer weinig achteruitgang vertonen. Je kunt stellen dat de kwaliteit zo goed als nieuw is. Het percentage herbruikbaar materiaal is dus erg hoog. Dit betekent dat Icopal Universal POCB niet alleen een lange levensduurverwachting, maar ook een enorm hoge ‘inruilwaarde’ (end-of-life-value) heeft. Het is belangrijk voor het milieu dat de dakbedekking aan het eind van zijn leven nog waarde heeft voor de volgende cyclus.”

Levensduuronderzoek

De onderzoeken in het eigen laboratorium leveren dus goede resultaten op. Maar volgens Marc van de Craats is het belangrijk dat ook een externe organisatie dezelfde tests uitvoert en de gemaakte conclusies bevestigt. Daarom zal KIWA BDA, in opdracht van BMI Icopal, binnenkort een nieuw levensduuronderzoek uitvoeren. Het bureau stelt daarbij niet alleen de levensduurverwachting vast, maar onderzoekt ook de end-of-life-value. “Hoe hoger die uitkomt”, stelt Marc, “hoe beter het is. Hoe meer sloopdaken na 2050 uit POCB met een hoge inruilwaarde bestaan, hoe meer gerecycled materiaal er in nieuwe dakbanen kan zitten. Op platte daken kunnen we dus nu al volop aan de slag met circulaire materialen.”

Recycled bitumen wordt Citumen

Onder de naam Citumen recyclet BMI Icopal, in samenwerking met andere marktpartijen, al enige tijd oude bitumen dakbanen tot nieuwe toplagen en onderlagen. In Groningen wordt hiervoor gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde recyclingmachine. Deze zet oude dakbedekking om in grondstoffen voor nieuwe dakbanen. De installatie werkt volgens het BiELSo-proces, wat staat voor: Bitumen Endless Life Solutions. Met recycling van dakafval wordt bovendien CO2 bespaard. Ook dat helpt mee om een andere norm van 2050 te behalen. In dat jaar moet Nederland ook helemaal CO2 neutraal zijn.
“BMI Icopal streeft naar een circulaire bedrijfsvoering”, zegt Marc van de Craats,” Daarbij moeten al onze producten, dus ook onze dakbanen, een zo gunstig mogelijk milieuprofiel hebben. We verbeteren productieprocessen, ‘vergroenen’ grondstoffen, maken producten die zo lang mogelijk meegaan en ontwikkelen producten die zo volledig mogelijk te recyclen zijn (design for recycling).

http://www.icopal.nl/producten/icopal-universal-pocb-dakbedekking.aspx