Constructif: trapsgewijs circulariteit doorvoeren

Artikel delen

De circulaire economie is een manier om het wereldwijde grondstofverbruik en de productie van afval terug te dringen. Daarmee draagt het bij aan de integrale duurzaamheidsopgave waar we voor staan: het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en overbelasting van de aarde. Dit vraagt een wijziging van onze huidige systemen, gebaseerd op een lineaire economie. Behoud van onze aarde, waarin flora en fauna en mens goed kan leven

ABN AMRO kantoor aan de Vredebest te Gouda is volledig circulair verbouwd.

Wat verstaan jullie onder circulair bouwen?
Circulair bouwen betekent voor ons het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen en onderdelen van gebouwen zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.

Voor vergaderruimten is er een volledig circulair wandsysteem geplaatst van TheNewMakers. Dit systeem is vervaardigd van 100% gerecycled materiaal en volledig zonder bevestigingsmiddelen en/of lijm gemonteerd en eenvoudig demontabel.

Hoe brengen jullie dat in praktijk?
Een praktijkvoorbeeld is de verbouwing van het ABN AMRO kantoor aan de Vredebest te Gouda. Dit kantoor is volledig circulair verbouwd. Het werk omvat het circulair verbouwen van de bankshop, circa 700 m2. De bestaande indeling is verwijderd, waarbij diverse onderdelen en uitkomende materialen zijn hergebruikt of aangepast en verwerkt in de nieuwe inrichting. Hergebruikt zijn onder andere: systeemwanden, plafondeilanden, TFD vloerdelen en de verlichtingsarmaturen. Van de uitkomende plafonds zijn de nieuwe koof constructies gemaakt. De verlaagde gangstrook is voorzien van houten latten, vervaardigd uit oude houten stelling-/archiefkasten. Voor de schroten wandafwerking is eveneens gebruik gemaakt van het hout van deze oude kasten. De benodigde bewerkingen aan het hout om dit geschikt maken voor hergebruik is in de werkplaats van Constructif verzorgt. Verder is het staal van de OPG ruimte hergebruikt en de volkernbeplating buiten voorzien van een nieuwe folie en hergebruikt.
Voor vergaderruimten is er een volledig circulair wandsysteem geplaatst van TheNewMakers. Dit systeem is vervaardigd van 100% gerecycled materiaal en volledig zonder bevestigingsmiddelen en/of lijm gemonteerd en eenvoudig demontabel. De houten regels zijn uit de voornoemde archiefkasten vervaardigd. Elders zijn voor het isolatiemateriaal, oude spijkerbroeken van medewerkers van de opdrachtgever als grondstof gebruikt.

Hoe kun je circulariteit inbouwen bij aanpak bestaande bouw?

  • Sturing op grondstoffen en materialen (organisatieperspectief):
  • Grondstoffen of materialen die volledig circulair zijn: volledig hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar of recyclebaar.
  • Grondstoffen of materialen die uit afval gewonnen zijn: rest-, bij- of afvalstromen.
  • Onderdelen van producten niet langer verlijmen of lassen. In de ontwerpfase rekening houden met hergebruik, design-for-disassembly.

Wat zijn jullie doelen tot 2030?
Een positieve bijdrage leveren aan 50% minder primair grondstofverbruik in 2030 en een volledige circulaire economie in 2050. Momenteel zijn we als Constructif in het beginstadium van circulariteit. Trapsgewijs willen we circulariteit doorvoeren, gewoon omdat dit past binnen onze duurzame bedrijfsvoering.