Bouwkosten

Artikel delen

Renoveren en isoleren plat dak

Aan- en uitbouwen van woningen zijn vaak voorzien van een plat dak dat gedekt is met bitumen. Als de dakbedekking aan vervanging toe is, is het zinvol om het dak eens grondig aan te pakken en te voorzien van goede isolatie.

Isoleren van een plat dak voorkomt warmteverliezen en verhoogt het comfort in de onderliggende ruimte.

Tekst: Henk Wind
Beeld: Kingspan

Investeren in isolatie loont de moeite. Zeker bij een plat dak zijn de kosten relatief snel terug te verdienen. En los van de directe kosten: het extra comfort van goede isolatie van het platte dak is zelfs bijna onbetaalbaar. Goede isolatie voorkomt niet alleen dat de omhoog trekkende warmte verdwijnt, maar helpt ook mee om te grote opwarming in de zomer te voorkomen.

Aan de bovenzijde

Isoleren van een plat dak gebeurt bij voorkeur aan de bovenzijde van het dakbeschot. Het moment dat de bitumen aan vervanging toe is, is daarvoor dus het uitgelezen moment. Isoleren aan de buitenzijde vormt een zogenaamd warm-dak-constructie: het dakbeschot zit aan de binnenzijde ten opzichte van de isolatie en blijft dus warm. Dat voorkomt condensvorming tegen en in het hout. Met een ongeïsoleerd dak boven een woon- of slaapvertrek blijft het dakbeschot koud en leidt condensvorming al snel tot aantasting van het dakbeschot. Ook bij isolatie van binnenuit blijft het dakbeschot koud en is condensvorming en aantasting van het dakbeschot maar moeilijk te voorkomen.

Met PIR-isolatie blijft de extra dikte van het dakpakket beperkt.

Eisen

De eisen vanuit regelgeving gaan voor de isolatie van een bestaand dak van een woning niet verder dan Rc = 2,0 m2K/W. Als de dakvernieuwing onderdeel uitmaakt van een ‘grondige verbouwing’ waarbij een groot deel van de gevels en/of daken worden vernieuwd, dan geldt de nieuwbouweis van een Rc van 6,0 m2K/W. Los van de wettelijke eis geldt in het algemeen: hoe hoger de isolatiewaarde, hoe beter. Een Rc-waarde van 2,0 m2K/W is voor een plat dak zeker geen aanrader. Wie een Rc van 6,0 m2K/W te hoog vindt, kan bijvoorbeeld kiezen voor de middenweg van 4,0 m2K/W. De extra kosten hiervan zijn beperkt in relatie tot de totale kosten van de dakrenovatie. Met een isolatieplaat op basis van PIR blijft de dikte van het dakpakket relatief beperkt. Ook zijn deze platen goed beloopbaar en is er eenvoudig dakbedekking op aan te brengen.

Schematische opbouw van een warmdakconstructie.

Lange levensduur

Als het dakbeschot is aangetast, is het verstandig om dat volledig te vervangen. Het nieuwe dakbeschot vormt tegens een goede basis om de isolatie op vast te schroeven en daar vervolgens de dakbedekking mechanisch op te bevestigen. Wie een lange levensduur van de dakbedekking wil garanderen, kiest voor EPDM. De extra investering daarvan laat zich ruim terugverdienen door de langere levensduur. De randen van de dakbedekking worden in principe koud gekleefd, met het oog op brandrisico.

Hogere dakrand

De dikte van het isolatiepakket op het nieuwe dakbeschot zal er in de meeste gevallen toe leiden dat de dakrand niet meer hoog genoeg is om een goede opstand te vormen voor het hemelwater op het dak. Dat betekent dat de dakrand ook meegenomen moet worden in de renovatie. Vervangen van dakrand en boeiboord maakt het tevens mogelijk om de aansluitingen te verbeteren wat betreft de thermische isolatie en de luchtdichtheid.

L-vormige aanbouwen komen veel voor bij woningen. Zeker als die worden gebruikt als verblijfsruimte, is isoleren van het dak een goed idee.

Aansluiting metselwerk

Ook de aansluiting op opgaand gevelmetselwerk verdient aandacht. Zeker bij een dikker isolatiepakket zou het zo maar kunnen dat de bestaande loodslabbe te laag zit. Ook de kwaliteit van het lood kan na vele jaren zo slecht zijn dat vervanging sowieso al verstandig is. Om een nieuwe loodslabbe aan te brengen – of vanuit milieuoogpunt een slabbe van een loodvervangend materiaal – moet het metselwerk uitgehakt worden. De loodslabbe moet in de spouw worden opgezet, als het mogelijk is tot achter de spouwisolatie. Doorslaand hemelwater wordt dan goed opgevangen en via enkele open stootvoegen naar buiten geleid.
Om een koudebrug te voorkomen naar het onderliggende metselwerk, dat zich aan de binnenzijde van de woning bevindt, kan foamglas perinsul worden aangebracht in de plaats van een strook bakstenen. Doe dit zo dat de isolatie van het platte dak en de laag foamglas perinsul een aansluitend geheel vormen. Op die manier ontstaat een ononderbroken, doorgaande lijn in de zogenaamde thermische schil.

Prefab elementen

Vervangen van het platte dak kan uiteraard ook met prefab dakelementen. In dat geval is geen underlayment dakbeschot en geen folielaag nodig. Dat scheelt materiaal en arbeid, waardoor de extra kosten van de elementen gecompenseerd worden. Het verschil is op de totale dakrenovatie slechts enkele tientjes voor de Rc-waarde van 4,0 m2K/W.
Voor onze calculatie gaan we uit van een L-vormig dak, als aanbouw op de hoek van een woning. De aanbouw meet 8 x 3 meter, terwijl er ter plaatse van de woning een hoek uit valt van 5 x 2 meter. We vervangen het dakbeschot, brengen PIR-isolatieplaten aan, kiezen voor EPDM als dakbedekking en vervangen tevens het boeiboord.

Download hier de bouwkosten tabel in excel

 

Prijzen volgens Bouwdelen

De prijzen in deze rubriek Bouwkosten komen uit de kostenbegrotingstool Bouwdelen.nl, dat onder meer gebruik maakt van de prijzen van Raab Karcher. De gratis te gebruiken tool is zo ingericht dat deze werkt met voorgeprogrammeerde bouwdelen. Na het ingeven van de maatvoering rekent de tool automatisch arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten uit. Zo is snel een complete kostenbegroting te maken.
De door Bouwdelen gecalculeerde prijzen zijn gemiddelde inkoopprijzen, gebaseerd op aannemersbedrijven met maximaal vijf werknemers. Prijzen zijn onder meer afhankelijk van te verwerken hoeveelheden en zijn exclusief speciale kortingen en acties. Het basisuurloon is gesteld op 40 euro, exclusief opslagen. Het aantal arbeidsuren is een inschatting en is in de praktijk project- en bedrijfsafhankelijk. Dit wordt mede beïnvloed door moeilijkheidsgraad, locatie, projectgrootte en ervaring.

Meer over bouwkosten: www.bouwdelen.nl of www.bouwtotaal.nl/bouwkosten

BouwTotaal