Acteren in de tussentijd!

Artikel delen

Inmiddels kunnen we zeggen dat de definitie van ‘circulair bouwen’ nog niet bestaat. Vanuit Cirkelstad is er ook de overtuiging dat daar op dit moment niet het belang ligt. Dat geldt eveneens voor het niet vastleggen van beperkend beleid, als je nog niet eens weet hoe onze toekomst eruit gaat zien en waar je een bijdrage aan wilt gaan leveren. Om toch een beetje richting te geven helpt de ‘trias materia’ heel goed en de omschrijving die CB’23 (Circulair Bouwen in 2023) hanteert.

Tekst inleiding: Wytze Kuijper, kernteamlid bij Cirkelstad
Teksten praktijkervaringen: Frank de Groot

“De circulaire economie is een economisch systeem waarbij we de waarde van grondstofstromen maximaliseren, zonder daarbij het functioneren van de biosfeer en de integriteit van de maatschappij te belemmeren. Dit betekent onder andere dat herbruikbaarheid van producten en materialen ontstaat, dat toekomstig hergebruik wordt geborgd en dat daarmee waarde vernietiging wordt voorkomen.” Bron: platform CB’23.

Definitie start met ambitie

Werken vanuit ambitie, daar geloven we wel in bij Cirkelstad. Dat is ook een soort van ‘definitie’ en dat levert, zoals je in dit artikel kan lezen, wel al brilliance op, op deelaspecten. We leven in een tussentijd waar Cirkelstad werk maakt van het verzamelen van inzichten, het begrijpen en samenbrengen van die inzichten, kruisbestuiving laat plaatsvinden en dat weer terugbrengt naar de markt. Dat gaat veel verder dan een beetje beter doen. Het dwingt als vanzelfsprekend transformatief handelingsperspectief en actie af.
Uitgangspunt is welke feiten je meeneemt in je ambitie doelstelling: alleen verlagen grondstof verbruik of ook verlagen van afval? En zie je ook al de logische verbinding met de energietransitie? En CO2-reductie, PFAS en stikstofreductie? Nog niet iedereen is zover en daar ligt de aanjagende en verbindende rol van Cirkelstad. Met inmiddels al meer dan 200 partners en 25 aangesloten steden gaan we Samen Versnellen.

Samen Versnellen

Samen Versnellen betekent, logische samenhang creëren op het bouwproces, van initiatief tot sloop/mining. Maar ook logische samenhang creëren hoe naast circulariteit een veel sterkere waardepropositie ontstaat als je de energieopgave, klimaat adaptatie, gezondheid, water, inclusiviteit en biodiversiteit mee laat wegen in je afwegingsdelingsmodel.
Het bewust meenemen van deze afwegingen aan de voorkant van een opgave leidt tot beter aansluiten op waar mensen al mee bezig zijn. Het anders inrichten van uitvraag en gunning. Het leidt tevens tot kruisbestuivingen en aansprekende aangrenzende waardecreatie en dus verdienmodellen. En dat vraagt dus ook om in de diversiteit van meetinstrumenten van onder andere LCA, GPR, MPG, EPG/BENG CPG, BCI en ga zo maar door, logisch samen te gaan brengen in het afwegingsmodel. Ze werken namelijk als communicerende vaten op elkaar. Zo kun je weloverwogen en onderbouwd beslissingen nemen en verbinden aan hoe jij je als organisatie wil onderscheiden en waar je een bijdrage aan gaat leveren.

Wanneer deed jij voor het laatst iets voor het eerst?

In al de inspiratie en voorbeelden die je de praktijkervaringen van partners van Cirkelstad in dit artikel aantreft, zit de kracht bij de mensen die het doen. Partijen die pionieren, reflecteren, durven evalueren, inzichten delen en handelingsperspectief zien voor productontwikkeling en nieuwe concepten. Organisaties die zichzelf opnieuw aan het uitvinden zijn en die gaan kantelen. Cirkelstad daagt uit, verbindt en pleegt interventies omdat we samen verder willen komen dan alleen een claim van wij zijn het meest circulaire product, project of stad. Wie wil er nu geen gezonde, energieleverende, milieupositieve, klimaatadaptieve en inclusieve leef-, woon en werkomgeving? En met zo’n aansprekende ambitie gaan opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in dialoog en ontstaat een lerend toekomstbestendig eco-systeem. Leren in de tussentijd door projecten te doen, dat is samen versnellen en daar staan we voor bij Cirkelstad. En laten we hierbij vooral niet vergeten voor wie we het doen: de gebruiker. Jij dus! Hoe wil jij dat je eigen leefomgeving eruit ziet?