Heijmans: In 2023 zetten wij in op 100% circulair bouwen

Artikel delen

Heijmans stelt als doel om een gezonde leefomgeving te creëren. Een belangrijk onderdeel hierin is om geen schadelijke milieu-impact te hebben door het materiaalgebruik in haar projecten. Circulair bouwen is het middel om deze milieu-impact terug te dringen.

Samen met cirkelstad Apeldoorn heeft Heijmans een project met deze elektrisch aangedreven bus opgepakt. Hiermee worden her te gebruiken materialen op de (onderhouds)werken van Heijmans opgehaald voor recycling. De bus wordt bestuurd wordt door iemand die aan het re-integreren is. Op deze manier geeft het bouwbedrijf invulling aan het motto van Cirkelstad: geen uitval, geen afval.

Wat verstaan jullie onder circulair bouwen?
Circulair bouwen beschrijft naar het idee van Heijmans een spectrum, waarin enerzijds een goede milieuprestatie direct wordt nagestreefd. Dit doen we door onder andere toepassing van gezonde, milieuvriendelijke en biobased materialen. Anderzijds streven we naar verlenging van de levensduur van de materiaalvoorraad door onder andere adaptieve bouwconcepten, losmaakbare verbindingen, ketensamenwerking en inzet van materiaalpaspoorten.

Hoe brengen jullie dat in praktijk?
In 2023 zetten wij in op 100% circulair bouwen. Om deze strategie te halen zijn er voor Infra, Vastgoed, Woningbouw en Utiliteit diverse roadmaps opgesteld, om stapsgewijs circulair bouwen in het DNA van Heijmans te krijgen en circulaire gebouwen en objecten te realiseren. Zo verbetert Heijmans de milieuprestatie van haar projecten, worden adaptieve, modulaire en remontabele bouwconcepten ontwikkeld (zowel woningbouw als utiliteit), worden er materiaalpaspoorten opgesteld (Heijmans is partner van Madaster) en werkt Heijmans aan circulair asfalt en beton. En waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van hergebruikte materialen in projecten.

Project De Kleine Aarde.

Hoe meten jullie circulariteit?
Energie en materialen zijn beide onderdelen van de duurzaamheidsstrategie van Heijmans en, zoals hiervoor benoemd, werken deze elkaar soms tegen. Omdat veel energiezuinige toepassingen slecht presteren op de milieuscore, is het niet mogelijk om in een project én maximaal energiezuinig én maximaal milieupresterend te zijn. Het belangrijkste is, voordat er een meetmethode wordt gebruikt, om dan al een keuze of realistische ambitie te formuleren. Binnen woningbouw wordt veelal de GPR methodiek toegepast, waarbij de DPG vervolgens een prima middel is om energiezuinigheid af te wegen tegen de milieuprestatie. Binnen Utiliteit wordt deze methode minder gebruikt, maar is de kwestie zeker aanwezig. Er zijn inmiddels voorbeelden binnen onze organisatie dat we in deze tijd kiezen voor minder PV, om goed op circulariteit te scoren. Dit zal de komende jaren vaker voor gaan komen, zolang energiezuinigheid gepaard gaat met een slechte milieuprestatie. In feite hebben wij geen energie-probleem, maar een mismanagement in materiaalinzet.

Welke milieuprestatie halen jullie in projecten?
De MPG score hangt natuurlijk sterk af van het type gebouw. In het algemeen wordt een MPG score tussen 0,6-0,8 geregeld behaald en bij woningbouw ligt de score al wat lager. Indien er daadwerkelijk significante milieuvriendelijke bouwproducten worden ingezet, kunnen lagere scores worden behaald.

Hoe kun je circulariteit inbouwen bij aanpak bestaande bouw?
Bij bestaande bouw ligt er bij Heijmans veel aandacht bij het hergebruik van vrijkomende materialen. Een voorbeeld hiervan is het opnieuw inzetten van vrijkomende glazen binnenwanden uit een bouwproject in onze eigen kantoren. Deze experimenten leren ons hoe hergebruik succesvol kan worden ingezet. Helaas is deze business case nog niet sluitend; arbeid is relatief duur en primaire grondstoffen vaak te goedkoop, waardoor nieuwe producten kopen goedkoper is. Binnen de Heijmans organisatie wordt ook aandacht gegeven aan materiaalstromen. Een voorbeeld hiervan is het platform Matching Materials, dat binnen de organisatie is ontwikkeld. Hier worden stromen van bouwstoffen en (binnenkort) bouwmaterialen zichtbaar gemaakt en kunnen vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Dit platform is ook buiten Heijmans te gebruiken.

Circulaire brug.

Wat zijn jullie doelen tot 2030?
Heijmans zet in op 100% circulair bouwen in 2023! De concrete doelen om dit te behalen zijn:

  • Bij al onze aanbiedingen rekenen we uit wat de milieuprestatie is, de zogeheten LCA-score. In 2023 leveren we die standaard mee aan onze klanten.
  • In 2021 zijn alle verpakkingen in onze bouwprojecten 100% herbruikbaar of recyclebaar.
  • In 2023 zijn al onze grondgebonden woningen 100% circulair. In 2030 geldt dat ook voor onze niet-grondgebonden woningen.
  • In 2023 passen we circulair asfalt en beton toe; in 2030 bouwen we er in 100% van onze opgaves mee.