In de spotlight

Producten
Artikel delen

Gevel isoleren? Pas op voor koudebruggen!

Bij het (na-)isoleren van gevels wordt nog te veel gekeken naar enkel de RD-waarde van isolatiematerialen. Dit terwijl er de eisen zijn gebaseerd op de Rc-waarde, het isolerend vermogen van de totale constructie. Er wordt te weinig rekening gehouden met de impact van thermische onderbrekingen. Het gevolg: de gerealiseerde Rc-waarde kan enkele punten lager uitvallen dan geëist. Dus mogelijk voldoet u dan niet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Geëiste RC-waarden worden in de praktijk vaak niet gehaald

Neem bijvoorbeeld een traditioneel gevelisolatiesysteem met een houten regelwerk, gevuld met isolatiemateriaal. De houten balken zijn koudebruggen, die tot gevolg kunnen hebben dat een initiële RD-waarde van bijvoorbeeld 6,5 resulteert in een Rc-waarde van slechts 4,5 (gebaseerd op berekening in Trisco bij een houtaandeel van 15%). Als vuistregel kan men stellen dat hier de RD-waarde circa 45% hoger moet zijn dan de gewenste Rc-waarde.
Een ander voorbeeld zijn de systemen met afstandschroeven. In de praktijk blijkt dat hier gemiddeld minimaal 6 schroeven per m2 nodig zijn. Dit betekent dat een RD van 5,8 nodig is om een Rc van 4,5 te realiseren. Ofwel de RD-waarde van het isolatiemateriaal moet ongeveer 30% hoger zijn dan de benodigde Rc-waarde.

Handige rekentool

Om het werk te verlichten heeft IsoBouw een rekentool ontwikkeld. Gebaseerd op de projectspecifieke uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de gewenste Rc-waarde, het gewicht van de gevelbekleding, gebouwhoogte etc., geeft de tool de benodigde materialen weer voor de toepassing van haar SlimFort gevelisolatiesysteem. Met dit advies heeft men altijd de zekerheid dat de gewenste Rc-waarde ook daadwerkelijk in de praktijk wordt behaald.
Geïntegreerde metalen beugels
SlimFort is een isolatieplaat met geïntegreerde metalen beugels die geen contact maken met de achterconstructie. Met de bevestigingsbeugels wordt de isolatie aan de achterconstructie geschroefd en kan tevens de houten of aluminium draagstructuur worden bevestigd. Meestal zijn slechts 2,8 schroeven per m2 nodig. Met de impact van deze schroeven op de Rc-waarde is al rekening gehouden bij de samenstelling (dikte) van SlimFort. Dit betekent dat de beloofde Rc-waarde met SlimFort ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

IsoBouw
https://slimfort-tool.isobouw.nl

BouwTotaal