Bouwkosten

Artikel delen

Houten kap

Het maken van een volledige houten kap voor een woning of bijgebouw is een mooi timmerwerk voor de vakman. We zetten de kosten hiervan op een rij voor een gebouw met een vloeroppervlak van 6 x 8 meter.

Ultipro OVH van Raab Karcher is een keramische dakpan met een hoogwaardige uitstraling.

De Ultipro is er in verschillende kleuren en varianten.

Tekst: Henk Wind
Beeld: Isover en Raab Karcher

Een hellend dak kun je constructief op verschillende manieren maken. Een gordingenkap met prefab dakelementen is een snelle manier om dit te realiseren. Ook levert de timmerindustrie kant en klare (scharnier)kappen. Maar traditioneel timmeren is ook nog steeds een goede optie. Hou er daarbij wel rekening mee dat een nieuwe kap moet voldoen aan de huidige isolatie-eisen. Dat betekent een Rc-waarde van 6,0 m2K/W. De houten sporen in een kapconstructie isoleren minder goed dan het isolatiemateriaal daartussen. Dat betekent dat het isolatiemateriaal een Rd-waarde moet hebben van meer dan 6,0 om over het gehele dakvlak te voldoen aan de eis van het Bouwbesluit.

Om een kap te isoleren tot een Rc van 6,0 m2K/W kiezen we voor Isover Systemroll 1000.

Minerale wol

Isoleren met minerale wol is in dit soort getimmerde constructies de meest gebruikelijke oplossing. Minerale wol is gemakkelijk strak aan te brengen tussen de sporen. De benodigde dikte is echter wel 240 mm. De sporen zullen daarmee overeen moeten komen en meten dus 38 x 235 mm.
Zoals in elke hsb-constructie is dampremming belangrijk. De dampremmende laag moet zich aan de warme zijde van de isolatie bevinden en voorkomt dat vochtige warmte lucht in de constructie dringt, daar afkoelt en vervolgens condenseert. Dat kan onder meer leiden tot houtrot in de sporen en aantasting van het dakbeschot. Aan de buitenzijde van het dak komt een zo dampopen mogelijke waterkerende opbouw, zodat vocht dat toch binnenkomt er ook weer uit kan dampen.

Grote overstekken zorgen vooral op de zuidkant voor effectieve wering van de hoge zomerzon.

Ventilatie onder dakpannen

Een pannendak is veel minder gevoelig voor vocht dan een plat dak. Bij een goed uitgevoerd hellend dak is een goede ventilatie onder de dakpannen gewaarborgd. Bij een plat dak ontbreekt die ventilerende ruimte, terwijl de dakbedekking behoorlijk dampdicht is. Om goede ventilatie onder de pannen te garanderen is zowel aan de onder- als aan de bovenzijde voldoende opening nodig, terwijl vogels en ongedierte geen onderdak mogen vinden onder de pannen. Met de juiste materialen als een ondervorst en vogelschroot is dat eenvoudig op te lossen. De tengels onder de panlatten moeten daarbij ook van voldoende dikte zijn om de doorgaande ventilatie te garanderen. Goede ventilatie van deze ruimte draagt ook bij aan een snellere droging van de dakpannen, waardoor mossen en algen op de pannen een minder goede voedingsbodem gaan vinden.

Getimmerde details

Een hellend dak is er in allerlei vormen en daarmee ook in prijzen. Denk bijvoorbeeld aan een overstek ter plaatse van de kopgevel. De grootte, vorm en detaillering daarvan is sterk bepalend voor het aanzien van het gebouw. Ook getimmerde gootconstructies spelen daarin een belangrijke rol. Een kale zinken goot – of pvc – is natuurlijk een optie, maar mooi timmerwerk met sierlijke details vormt een waardevolle toevoeging voor elke woning.

Regen- en zonwering

Een groot overstek is eveneens gunstig voor de onderliggende topgevel, zeker als die met houten delen bekleed is. Het voorkomt dat zon en regen vrij spel hebben. Let daarbij wel op dat dit ook betekent dat onbehandeld hout op de topgevel dus niet egaal zal vergrijzen. Dat gebeurt alleen als zon en wind juist overal wel vrij spel hebben.
Een overstek kan tevens bijdragen aan de wering van de hoge zomerzon en zo te grote opwarming van de woning door de onderliggende ramen voorkomen. Dat geldt ook voor een ruim overstek ter plaatse van de goot. Vooral op het zuiden kan een ruim gootoverstek daarin een grote rol spelen.

Dakoverstekken zijn meestal heel strak en vooral functioneel, maar zijn ook beeldbepalende elementen in de kopgevel.

Onderhoudsarme materialen

Voor de bekleding van overstekken zijn er allerlei materialen op de markt. De meeste opdrachtgevers zullen de voorkeur geven aan onderhoudsarme en duurzame materialen en daar graag wat meer geld aan uitgeven. Met name het overstek bij de kopgevels zit voor veel woningeigenaren te hoog om regelmatig te onderhouden.
Behalve de getimmerde details zijn vooral de dakpannen beeldbepalend voor een hellend dak. Ook die zijn er in vele soorten en maten. Van de bekende sneldekker tot de leipan en de OVH-dakpan; in traditionele tot zeer moderne uitgesproken kleuren. Voor onze kostenberekening kiezen we de Ultipro OVH van Raab Karcher. Overigens is steigerwerk in de kostenberekening buiten beschouwing gelaten.

Download hier een Exelsheet met de bouwkosten

 

 

Prijzen volgens Bouwdelen

De prijzen in deze rubriek Bouwkosten komen uit de kostenbegrotingstool Bouwdelen.nl, dat onder meer gebruik maakt van de prijzen van Raab Karcher. De gratis te gebruiken tool is zo ingericht dat deze werkt met voorgeprogrammeerde bouwdelen. Na het ingeven van de maatvoering rekent de tool automatisch arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten uit. Zo is snel een complete kostenbegroting te maken.
De door Bouwdelen gecalculeerde prijzen zijn gemiddelde inkoopprijzen, gebaseerd op aannemersbedrijven met maximaal vijf werknemers. Prijzen zijn onder meer afhankelijk van te verwerken hoeveelheden en zijn exclusief speciale kortingen en acties. Het basisuurloon is gesteld op 40 euro, exclusief opslagen. Het aantal arbeidsuren is een inschatting en is in de praktijk project- en bedrijfsafhankelijk. Dit wordt mede beïnvloed door moeilijkheidsgraad, locatie, projectgrootte en ervaring.

Meer over bouwkosten: www.bouwdelen.nl of www.bouwtotaal.nl/bouwkosten

BouwTotaal