Prefabricage laat zich niet uitstellen

Artikel delen

Over een paar weken zou de vakbeurs PREFAB 2020 plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen is dit evenement naar oktober volgend jaar doorgeschoven. Voor organisator 54events geen reden om achterover te leunen. De ontwikkelingen in prefabricage en industrialisatie in de nieuwbouw-, renovatie- en installatiesector gaan zo snel, dat onverwijld wordt voorgebouwd aan het kennisplatform dat PREFAB inmiddels is.

Complete dak- en gevelconcepten als een jas over bestaande woningen.

Sander Braam, business development manager bij 54event: “Prefabricage biedt antwoord op hedendaagse vraagstukken als efficiënt, snel, lean, duurzaam en circulair bouwen en renoveren.”

Sander Braam, business development manager bij 54event: “Prefabricage en off-site bouwen bieden antwoorden op hedendaagse vraagstukken als efficiënt, snel, lean, duurzaam en circulair bouwen en renoveren. Met ons kennisplatform kunnen wij de markt helpen in te spelen op die kansrijke ontwikkelingen.”
Het is belangrijk de ontwikkelingen over prefabricage te blijven delen, onder andere via nieuwsbrieven, sociale media en de website prefabbeurs.nl. Bouwbreed zijn bedrijven en toepassers namelijk op zoek naar vormen van industrialisatie, waarbij de faalkosten van processen omlaag gaan en de snelheid en kwaliteit worden verhoogd. Of het nu voor een beton-, staal- of houtskeletbouwelement is of voor een complete modulaire unit: prefabricage laat zich volgens Braam niet uitstellen.
Hij ziet in de gesprekken met experts, kennisinstellingen, belangenbehartigers en marktpartijen dat partijen hun industriële activiteiten opschalen en dat er veel nieuwe partijen op de markt komen. Zo zijn er ontwikkelaars en bouwers die kant-en-klare (modulaire) woningconcepten aanbieden voor tijdelijke en permanente huisvesting. Volgens recente cijfers wordt dit jaar ruim 8% van de nieuwbouw verwezenlijkt in de vorm van industriële woningproductie en dat percentage zal naar verwachting de komende jaren snel stijgen, waarbij over enkele jaren 25.000 nieuwbouwwoningen ‘van de band rollen’. Voor de verduurzaming van de woningvoorraad hebben verschillende aanbieders of samenwerkingsverbanden renovatieconcepten ontwikkeld.

PREFAB is uitgegroeid tot kennisplatform, opdat de markt kan inspelen op off-site ontwikkelingen in nieuwbouw en renovatie.

Hoger doel

Veel productie wordt naar fabrieken verplaatst en daar wordt mede door automatisering en robotisering de industriële productie opgevoerd. Zeer efficiënt en kostenbeheerst. De vakbeurs bleek in de eerste editie in 2019 een prima platform om kennis rond al deze ontwikkelingen en kansen uit te wisselen. Zowel aan de beursbezoekers als tussen de exposanten. Maar 54events heeft een hoger doel: de markt te laten profiteren van die ontwikkelingen. Want als de markt groeit, profiteren ook de aanbieders.
Braam legt uit: “Wij zien het kennisplatform PREFAB als belangrijke schakel in alle ontwikkelingen en de potentiële marktgroei. Daarom hebben wij een adviesraad met experts van toonaangevende sectoren en sleutelpersonen in innovatie en industrialisatie. Daarom zitten wij aan tafel met branches en samenwerkingsinitiatieven als De Renovatieversneller, De Bouwagenda, INDU-ZERO, Stroomversnelling, Bouwcampus, TNO, USP, Cluster Bouw industrialisatie, Madaster, Betonhuis, Centrum Hout, DNA in de Bouw, FBS, FME, Stichting Hoogbouw, etc. En daarom betrekken wij brancheorganisaties en belangenbehartigers bij ons kennisplatform. Er zijn vele initiatieven om industrialisatie in de bouw te stimuleren. Die programma’s kunnen mooi naast elkaar draaien, maar we kunnen daarnaast van elkaar leren. Dat is precies waar het platform PREFAB een rol speelt: het is een verbindende schakel.”

Modulaire woningconcepten voor tijdelijke en permanente huisvesting winnen snel terrein.

Evolutie prefab

De ontwikkeling van prefab producten naar complete bouwelementen is onmiskenbaar gaande. Zo worden in bouwcomponenten allerlei functies geïntegreerd, zoals installatietechniek in gevels en vloeren. Dak- en gevelelementen worden compleet vervaardigd, inclusief isolatie, kozijnen en aansluitdetailleringen. Installatietechniek wordt in slimme modules aangeleverd en badkamers worden als kant-en-klare units aangeleverd. Ketens worden slimmer opgezet, waarbij partijen de regie over het proces in handen nemen. Processen worden gestroomlijnd en de arbeidsproductiviteit stijgt. Aan de basis staan vaak die prefab producten, maar dan in een geïntegreerde jas.
Industriële bouwprocessen stellen volgens Sander Braam de bouw- en installatiesector in staat om de enorme maatschappelijke opgaven in de bouw te klaren. Niet alleen om de nieuwbouw fors op te krikken om aan de actuele woningvraag te voldoen, maar ook om het grootste deel van de miljoenen bestaande woningen duurzamer, comfortabel en gezonder te maken. In circa de helft van de nieuwbouwwoningen is al sprake van een zekere mate van prefabricage, zo concludeerde USP Marketing Consultancy. Volgens 71% van de middelgrote en grote aannemers wordt prefab toegepast in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten, volgens 61% verkort prefab de doorlooptijd van een project en 51% vindt prefabricage de beste oplossing voor arbeidstekorten.

Kant-en-klare bouwmodules ontzorgen de aannemer.

Ontwikkelingen etaleren

Sander Braam besluit: “Prefabricage en off-site bouwen gaan de bouwagenda van de komende jaren bepalen. Iedere dag verbaas ik me over de toepassingen die er al zijn. Het delen van kennis over deze succesvolle voorbeelden kan andere partijen op weg helpen bij hun uitdagende processen, gelet op de grote bouwopgaven. Wij zullen als kennisplatform die ontwikkelingen blijven etaleren. Kijk op de website, schrijf u in voor de nieuwsbrief of meld u aan bij de Showcase Pagina op LinkedIn.”