Bouwkosten

Artikel delen

Uitbouw achter een woning

Verhuizen of verbouwen? In de huidige woningmarkt kiezen veel woningeigenaren voor het laatste. Om hun wooncomfort te vergroten, is het maken van een aanbouw een goede optie. We berekenen de kosten van een uitbouw van 2,5 x 4 meter.

Tekst: Henk Wind
Beeld: De Hoop Pekso

Opvangen en waterkerend afsluiten van het bovenliggende metselwerk is een belangrijk detail bij het maken van een aanbouw.

Uitbouwen zijn er in allerlei varianten. Keuzes en budget van de opdrachtgever zijn van invloed, evenals de omstandigheden ter plaatse. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de aanbouw grenst aan een aanbouw die de buren in een rijtjeswoning eerder al lieten bouwen. Dan hoef je aan die zijde dus geen gevel meer te realiseren. Denk wel om isolatie en een goede geluidwering. Je kunt er niet zo maar van uitgaan dat de buren dat wel geregeld hebben. Ook een aandachtspunt is de fundering. Kun je die gezamenlijk gebruiken? Is die daar op berekend?
Van grote invloed is het ontwerp van de aanbouw. Welke maten krijgt die? Welke gevelmaterialen? En welke ramen en deuren? Een kleine aanbouw is relatief duur, doordat enerzijds de hoeveelheid werk nauwelijks minder is en anderzijds ook de verhouding tussen geveloppervlak en vloeroppervlak ongunstiger wordt. Voor bijna hetzelfde geld realiseer je een iets ruimere aanbouw.

Aanbouwen zijn er in alle soorten en maten, zowel aan de zijkant als de achterkant van woningen.

Doorbraak bestaande gevel

Een belangrijke kostenpost is het maken van een doorbraak door de bestaande gevel. Je zult de constructie van dragend binnenblad en buitenblad moeten opvangen met staal. Misschien zijn er zelfs stalen kolommen nodig aan weerszijden van de te maken sparing. Hoe zwaar het staal moet zijn hangt af van de belastingen. Ligt bijvoorbeeld de verdiepingsvloer op in deze gevel? En is die in beton of in hout? En hoe zit het met de belasting van het dak op de betreffende gevel? Het zijn allemaal factoren die behoorlijk van invloed kunnen zijn op de benodigde hoeveelheid staal en daarmee op de kostprijs. Een constructeur is daarbij veelal onmisbaar.

Waterkerende aansluiting

Let bij die doorbraak niet alleen op de constructie, maar ook op de bouwkundige details. Heel belangrijk is het aanbrengen van goede loodslabben om water uit de spouw van het bovenliggende metselwerk af te voeren naar het nieuwe platte dak. Doe je dat niet zorgvuldig genoeg, dan is lekkage op den duur onvermijdelijk. Hoe goed het bovenliggende metselwerk ook is, als er langdurig regen op staat zal het doorslaan en komt er water in de spouw terecht. En dat moet er aan de onderzijde probleemloos weer uit kunnen. Bij de aansluiting van het buitenspouwblad op de dakconstructie is het onderbreken van de koudebrug overigens ook een belangrijk aandachtspunt.

Funderingskeuze

De grondslag op de bouwlocatie bepaalt hoe de fundering er uit moet gaan zien. Zijn er palen nodig? Of kun je een vloer met vorstrand storten op zand of heb je een strokenfundering nodig? De kosten van de drie verschillen nogal, maar veel keuzevrijheid is er meestal niet.
Voor de vloer is de meest voordehand liggende keuze de PS-combinatievloer. Die is makkelijk aan te brengen in de juiste maat en is prijstechnisch ook het meest interessant voor dergelijke kleine vloervelden. Storten op zand is goedkoper, maar dat kan op lang niet elke locatie.

Varianten

In het kostenbegrotingsprogramma Bouwdelen.nl kun je de gehele uitbouw uitrekenen in diverse compleet uitgewerkte varianten, zoals de verschillende funderingstypes in combinatie met volledige houtskeletbouw of een hsb-binnenblad met gemetseld buitenspouwblad. Een andere mogelijkheid is een gemetseld binnenspouwblad met een beplating of houten bekleding op houten stijl- en regelwerk. Maten en materialen kun je projectmatig kiezen. Zo kun je er ook voor kiezen om beton te bestellen bij de centrale of die zelf te draaien. Voor kleine projecten als een uitbouw is zelf draaien meestal de beste keuze vanwege de extra kosten voor ondervracht. Bij de PS-combinatievloer kan ondervracht ook een rol spelen, maar deze vloer is voor dergelijke projecten vanuit voorraad leverbaar door de bouwmaterialenhandel.

Gemetseld buitenspouwblad

Voor onze kostenberekening hebben we gekozen voor een strokenfundering. De uitbouw heeft een maat van 4 x 2,5 meter en bestaat uit een hsb-binnenblad en een gemetseld buitenspouwblad. In de achtergevel van de aanbouw brengen we een sparing aan van 3 x 2,5 meter, voor bijvoorbeeld een schuifpui. De kosten van die schuifpui of andere kozijnen laten we vanwege de grote variatie in mogelijkheden even buiten beschouwing, al is die in Bouwdelen eenvoudig toe te voegen. De zijgevels zijn gesloten.

Klik hier voor de Kostenberekening uitbouw compleet, exclusief btw en opslagen.

Prijzen volgens Bouwdelen

De prijzen in deze rubriek Bouwkosten komen uit de kostenbegrotingstool Bouwdelen.nl, die onder meer gebruik maakt van de prijzen van Raab Karcher. De gratis te gebruiken tool is zo ingericht dat deze werkt met voorgeprogrammeerde bouwdelen. Na het ingeven van de maatvoering rekent de tool automatisch arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten uit. Zo is snel een complete kostenbegroting te maken.
De door Bouwdelen gecalculeerde prijzen zijn gemiddelde inkoopprijzen, gebaseerd op aannemersbedrijven met maximaal vijf werknemers. Prijzen zijn onder meer afhankelijk van te verwerken hoeveelheden en zijn exclusief speciale kortingen en acties. Het basisuurloon is gesteld op 40 euro, exclusief opslagen. Het aantal arbeidsuren is een inschatting en is in de praktijk project- en bedrijfsafhankelijk. Dit wordt mede beïnvloed door moeilijkheidsgraad, locatie, projectgrootte en ervaring.

Meer over bouwkosten: www.bouwdelen.nl of www.bouwtotaal.nl/bouwkosten

BouwTotaal