Greenworks maakt duurzaam bouwen praktisch en betaalbaar

Artikel delen

Duurzaam bouwen is in de praktijk behoorlijk lastig. Het kost veel tijd en moeite om uit te zoeken hoe duurzaam materialen werkelijk zijn. Met het label Greenworks wil Raab Karcher het bouwers gemakkelijk maken. “Als je producten kiest uit het Greenworks assortiment, mag je er van uitgaan dat je voldoet aan de eis voor de Milieu Prestatie Gebouwen, ook als die straks strenger wordt. Zonder dat die producten duurder zijn.”

Bouwers hebben te maken met heel veel nieuwe regelgeving. Meest actueel zijn de nieuwe BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), die per 1 januari de bekende EPC gaan vervangen. Ondertussen moet een bouwaanvraag ook voldoen aan de Milieu Prestatie Gebouwen. Voor nieuwbouwwoningen is de eis nu nog een grenswaarde van 1,0, maar dat zou in 2030 0,5 moeten zijn en zal daarvoor binnenkort al naar 0,8 gaan. Daarnaast vragen opdrachtgevers steeds vaker om circulair bouwen en komt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) er aan.

De meeste bouwers weten wel dat deze regelgeving er aan komt, maar vinden het lastig om dat te vertalen naar de bouwpraktijk. “Bouwers zijn prima vakmensen. Die kunnen heel goed een woning bouwen, maar met regelgeving en theorie houden ze zich liever niet bezig”, zegt Gerhard Hospers, adjunct-directeur Greenworks van Raab Karcher. “Maar voor een goede woning wordt dat wel steeds belangrijker. Je kunt de installaties niet meer zo maar aan de installateur overlaten. Je moet bouw en installatie vooraf goed op elkaar afstemmen. En je zult je ook moeten verdiepen in bijvoorbeeld luchtdicht bouwen. Hoe doe je dat in de praktijk? Je ontkomt daar niet meer aan. De controle en het toezicht op de bouw gaan met de BENG en de Wkb ook veranderen. Je zult steeds meer moeten aantonen dat je gebouwd hebt wat van tevoren op papier was gezet en voldoet aan het Bouwbesluit.”

Ook zonder theorie

Met het label Greenworks zorgt Raab Karcher ervoor dat elke bouwer duurzaam kan bouwen zonder dat het ingewikkeld wordt, maar ook zonder dat het duurder wordt. Alle bouwproducten in het Greenworks assortiment hebben een label met een duurzaamheidsscore dat inzicht geeft in onder meer de circulariteit, de bijdrage aan wooncomfort en een duurzaam klimaat, de zogenaamde schaduwkosten van de milieubelasting van het product én op welke milieuaspecten de schaduwkosten gebaseerd zijn.

Maar ook voor wie het zonder al die theorie wil doen, is het label Greenworks zeer behulpzaam. “De producten met dit label scoren beter dan het gemiddelde van alle vergelijkbare producten en behoren dus altijd tot de beste 50% als het gaat om duurzaamheid. Met 80% van de Greenworks producten zitten we zelfs helemaal voorin. Als je Greenworks-producten kiest, weet je dus eigenlijk zeker dat je voldoet aan de MPG-grenswaarde van 1,0 die nu voor een omgevingsvergunning verplicht is. We bewegen ook mee met die regelgeving. Als de eis naar 0,8 of lager gaat, gaan wij misschien wel naar pakweg de beste 30% producten in ons assortiment om weer zeker te weten dat je aan de MPG-eis gaat voldoen”, zegt Hospers.

BENG en MPG

Met de nieuwe BENG-eisen wordt het overigens nu al lastiger om aan de MPG te voldoen. “De BENG vraagt om meer materiaal, zoals meer installatie, meer PV en iets meer isolatie. Met het Greenworks-label helpen we om daarvoor duurzame producten te kiezen. Dat geldt voor de materialen die nodig zijn voor isoleren en voor luchtdicht bouwen, maar ook voor ventileren en energieopwekking. We werken daarvoor samen met onze ketenpartners, de installatiegroothandels Wasco en Koninklijke Oosterberg.”

Niet duurder

Met Greenworks hoeft duurzaam bouwen geen extra geld te kosten. “Het zijn producten uit ons bestaande assortiment. We hebben alleen inzichtelijk gemaakt hoe duurzaam ze zijn omdat het anders heel lastig is om producten te vergelijken.” Greenworks schrijft ook geen specifieke producten of bouwmethode voor. De vrijheid van de bouwer blijft hiermee dus maximaal. “We vergelijken alleen de duurzaamheid van soortgelijke producten onderling. Wel zijn we gestart om losse producten samen te voegen tot bouwdelen met het Greenworks-label.”

Dat bouwers het label waarderen, blijkt uit de cijfers. “Van alle producten die we verkopen is 43% voorzien van het Greenworks label.” Raab Karcher geeft ook jaarlijks aan klanten inzicht in het percentage Greenworks-producten dat ze hebben ingekocht. De klant krijgt daarmee meer inzicht in zijn eigen mate van duurzaamheid.

Academy

Om het verschil tussen theorie en praktijk te overbruggen, heeft Raab Karcher de Greenworks Academy in het leven geroepen. Greenworks Academy biedt onder meer trainingen aan over BENG, de Wkb, luchtdicht bouwen en circulariteit. Doordat in de trainingen de leveranciers van Greenworks-producten hun kennis delen, kan Raab Karcher deze gratis aanbieden. “We zijn de grootste aanbieder van trainingen op het gebied van duurzaam bouwen. In het verleden had je nog andere aanbieders, maar die dreven op subsidies uit het scholingsfonds voor de bouw en zijn inmiddels gestopt.” De Greenworks Academy draait daarentegen op volle toeren, zelfs in deze tijden van corona. “We zijn van live trainingen overgegaan naar online webinars en dat slaat zeer goed aan”, concludeert Hospers tevreden.

Meer informatie over Greenworks-producten, rekentools en cursussen: greenworksacademy.nl.