Overzicht BENG-eisen in Bouwbesluit 2012

Artikel delen

De definitieve BENG-eisen zijn eind december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Op deze pagina’s hebben we voor u alle eisen op een rij gezet, zoals die sinds 1 januari 2021 zijn opgenomen in Bouwbesluit 2012.

luchtfoto

Foto: RVO.nl.

Gebouwfunctie  

Energiebehoefte

(BENG 1) kWh/m².jr*

Primair fossiel energiegebruik (BENG 2) kWh/m².jr Aandeel hernieuwbare energie (BENG 3) %
Woonfunctie, woongebouw (1) (2) Indien Als/Ag ≤ 1,83: BENG 1 ≤ 65 ≤ 50 ≥ 40
Indien 1,83 < Als/Ag ≤ 3,0:

BENG 1 ≤ 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

Indien Als/Ag > 3,0:

BENG 1 ≤ 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

Woonfunctie, woonwagen BENG 1 ≤ 100 + 30 x (Als/Ag – 2,0) ≤ 60 ≥ 50
Woonfunctie, drijvend bouwwerk nieuwe ligplaats BENG 1 ≤ 80 + 30 x (Als/Ag – 1,5) ≤ 50 ≥ 50
Woonfunctie, drijvend bouwwerk bestaande ligplaats BENG 1 ≤ 80 + 30 x (Als/Ag – 1,5) ≤ 70 ≥ 50
Woonfunctie, andere woonfunctie (grondgebonden woning) (1) Indien Als/Ag ≤ 1,5: BENG 1 ≤ 55 ≤ 30 ≥ 50
Indien 1,5 < Als/Ag ≤ 3,0:

BENG 1 ≤ 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

Indien Als/Ag > 3,0:

BENG 1 ≤ 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

Bijeenkomstfunctie, voor kinderopvang Indien Als/Ag ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 160 ≤ 70 ≥ 40
Indien Als/Ag > 1,8:

BENG 1 ≤ 160 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

Bijeenkomstfunctie, andere bijeenkomstfunctie Indien Als/Ag ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 90 ≤ 60 ≥ 30
Indien Als/Ag > 1,8:

BENG 1 ≤ 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

Celfunctie Indien Als/Ag ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 160 ≤ 120 ≥ 30
Indien Als/Ag > 1,8:

BENG 1 ≤ 160 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

Gezondheidsfunctie, met bedgebied BENG 1 ≤ 350 ≤ 130 ≥ 30
Gezondheidsfunctie, andere gezondheidsfunctie Indien Als/Ag ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 90 ≤ 50 ≥ 40
Indien Als/Ag > 1,8:

BENG 1 ≤ 90 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

Industriefunctie Geen eisen Geen eisen Geen eisen
Kantoorfunctie Indien Als/Ag ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 90 ≤ 40 ≥ 30
Indien Als/Ag > 1,8:

BENG 1 ≤ 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

Logiesfunctie, in een logiesgebouw Indien Als/Ag ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 100 ≤ 130 ≥ 40
Indien Als/Ag > 1,8:

BENG 1 ≤ 100 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

Logiesfunctie, andere logiesfunctie (1) Indien Als/Ag ≤ 1,5: BENG 1 ≤ 55 ≤ 40 ≥ 50
Indien 1,5 < Als/Ag ≤ 3,0:

BENG 1 ≤ 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

Indien Als/Ag > 3,0:

BENG 1 ≤ 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

Onderwijsfunctie Indien Als/Ag ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 190 ≤ 70 ≥ 40
Indien Als/Ag > 1,8:

BENG 1 ≤ 190 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

Sportfunctie Indien Als/Ag ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 40 ≤ 90 ≥ 30
Indien Als/Ag > 1,8:

BENG 1 ≤ 40 + 15 x (Als/Ag – 1,8)

Winkelfunctie Indien Als/Ag ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 70 ≤ 60 ≥ 30
Indien Als/Ag > 1,8:

BENG 1 ≤ 70 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

Overige gebruiksfunctie Geen eisen Geen eisen Geen eisen
Bouwwerk geen gebouw zijnde Geen eisen Geen eisen Geen eisen

*Als = verliesoppervlak (gevel, vloer en dak). Ag = Gebruiksoppervlak.
(1) Bij toepassing van dit artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte daarvan, met een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit van 180 kJ/m2K of minder, bepaald volgens NTA 8800, worden de aangegeven maximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/m2.jr. Toelichting: geldt voor woongebouwen, grondgebonden woningen en andere logiesfuncties.
(2) In afwijking van het eerste lid hoeft een woongebouw niet te voldoen aan de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie, voor zover het als gevolg van locatiegebonden omstandigheden niet mogelijk is daaraan te voldoen.

BouwTotaal 1/2 – 2021

 

Rekenvoorbeeld

Een grondgebonden woning met een relatief groot schiloppervlak heeft een geometrieverhouding (Als / Ag) van 2,4. Volgens het overzicht op deze pagina valt de woning onder ‘woonfunctie, andere woonfunctie’: 1,5 < Als/Ag ≤ 3,0. De formule voor de BENG 1-eis wordt dan:  BENG 1 ≤ 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5). Vullen we dit in, dan krijgen we: 55 + 30 x (2,4-1,5) = 82 kWh/m².jr. De BENG 1 eis voor dit type woning is dus een maximaal warmteverlies van 82 kWh/m².jr. Voor lichte en middelzware grondgebonden woningen (‘andere woonfunctie’) en woongebouwen is het mogelijk de eis aan BENG 1 voor lichte en gemengde constructies 5 kWh/m2 hoger te leggen. Een houtskeletbouwwoning komt dan in dit voorbeeld uit op maximaal 82 + 5 = 87 kWh/m².jr.