Integrale woonoplossing in hout

Artikel delen

Een comfortabele, gezonde, circulaire, energieneutrale, onderhoudsarme en levensloopbestendige woning. Met deze uitdaging ging Bouw•Novum drie jaar geleden aan de slag. En ze kregen het voor elkaar. Op de traditionele beukmaat van 5,40 meter werd een integrale woonoplossing neergezet.

gevel

Sinds dit voorjaar staan de eerste Bouw•Novum 5.4 woningen in Nijverdal. De houten woning is volledig remontabel gebouwd en aan te passen aan de verschillende levensfasen van de bewoners. Duurzaam wonen is onder andere gegarandeerd door zorgvuldig en beperkt grondstoffengebruik (detail: er is bijvoorbeeld gekozen voor kozijnloze beglazing), ontkoppelde bouw (drager en inbouw volledig gescheiden), lokale productie en prefabricage en een volledig gebruik van duurzame en natuurlijke energiebronnen.

slaapkamer

Concept

De Bouw•Novum 5.4 woning is ontstaan uit de gedachte dat zowel het bouwproces als het eindresultaat anders kan en moet. Marcel van den Noort van bouwer Bouw•Novum: “Het traditionele bouwproces is inefficiënt, gefragmenteerd en biedt weinig ruimte voor integrale innovaties. Daarbij wordt de bewoner bovendien vaak uit het oog verloren. Zo gaat een behoorlijk deel van het budget naar nul-op-de-meter. Maar dat gaat ten koste van ruimte en comfort en andere aspecten van gezond wonen. Zeker binnen sociale woningbouw ligt dit gevaar op de loer. Dat moest dus anders, we wilden integrale kwaliteit bieden.”
De uitdaging was om op een beukmaat van 5,40 meter alle maatschappelijke vraagstukken die er spelen integraal op te pakken. Met de bewoner centraal en met een prijs die bij sociale woningbouw past. Gerrit Hospers van Bouw•Novum: “We zijn simpelweg begonnen door op te schrijven wat er maatschappelijk allemaal speelt en daar passende antwoorden op te vinden. Je gaat dan kijken wat er beschikbaar is in de markt en verschillende kennispartijen bij elkaar brengen. Zo kwamen ook VELUX en Duco in beeld.”
Bijzonder is de zonneschoorsteen voor extra daglicht en natuurlijke ventilatie. Dan heb je een lichtstraat nodig die open kan. Na een warme zomerdag kan de hele woning eenvoudig en energiezuinig worden gekoeld door thermische trek. En voor dagen waarop natuurlijk ventileren minder comfortabel is, neemt het zon- en CO2-gestuurde ventilatiesysteem (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer) van Duco het over.

installatie

De DucoBox Focus met zonesturing vormt het kloppend hart van het ventilatiesysteem. Deze ventilatiebox met interne regelkleppen heeft een regeling op de luchtafvoer per ruimte. Zonaal ventileren leidt tot kleinere ventilatiehoeveelheden en dus minder ‘ventilatieverliezen’. Het verwarmingsgebruik wordt zo tot een minimum herleid.

Meebewegen

De woning is levensloopbestendig en kan meegroeien met de levensfasen van een gezin. Als er behoefte ontstaat aan meer ruimte, kan de basiswoning worden uitgebreid met een opbouw en aanvullende installaties. Het dak, dakbedekking en de  lichtstraat van de basiswoning verhuizen mee. Deze opbouw komt van een woning waarbij de bewoners die ruimte juist niet meer nodig hebben omdat kinderen bijvoorbeeld uit huis gaan. Zo voorkom je ook grondstofverspilling.
Door de toevoeging van een schuifdeur, een wand en het draaien van de keuken, kunnen bovendien eenvoudig een slaapkamer en badkamer worden gerealiseerd op de begane grond. De woningen zijn smart, onder andere omdat je het licht met je stem of telefoon kunt aansturen. Dit wordt uiteindelijk aangevuld met domotica-oplossingen die mensen kunnen helpen om langer in de woning te blijven wonen.