Verduurzaming met big data in Businesspark Nieuw Vennep-Zuid

Artikel delen

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid start als een van de twee eerste businessparken in Nederland met het innovatieve verduurzamingsproject Dienst Collectieve Energieprojecten (DICE). DICE heeft als doel de energietransitie op businessparken te versnellen door gebouweigenaren en ondernemers de informatie en tools te bieden om individueel of collectief verduurzamingsmaatregelen door te voeren.

De energietransitie vordert gestaag. Businessparken spelen hier een grote rol in – hun energieverbruik vormt gezamenlijk ruim 20% van het gehele energieverbruik in Nederland. Om businessparken de inzichten te bieden die ze nodig hebben om hun energieverbruik terug te dringen, is DICE in het leven geroepen door CCS Energie-advies.

Het proces is erop gericht concrete verduurzamingsmogelijkheden te identificeren met behulp van big data. Eerst wordt zoveel mogelijk data verzameld over de gebouwen en het park als geheel, op basis van onder meer openbare gegevens zoals het kadaster, scans van gebouwen, en gedegen toetsing onder klankbordgroepen. Per gebouw wordt op basis van deze gegevens kosteloos een concreet advies opgesteld, over hoe het pand economisch verantwoord duurzaam en toekomstbestendig gemaakt kan worden, zoals door lokale opwek van zonne-energie, betere isolatie in gebouwen, de inzet van warmtepompen of het gebruik van led-verlichting. Daarna volgt tevens een advies voor het park als geheel.

Bij Businesspark Nieuw-Vennep Zuid staan leefbaarheid, schoonheid en veiligheid al jaren hoog in het vaandel. Samen met Bedrijventerrein Apeldoorn Noord, eveneens een locatie met een groen karakter, zijn ze daarom een logische keuze om als eerste van start te gaan met dit nieuwe project. Als projectleider is Ed Nieuwenhuizen aangesteld.

Thomas Hendriksen, voorzitter van de Vereniging van Eigenaars van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid: “Nederland heeft een van de meest concurrerende economieën ter wereld. Om deze positie te behouden en onze economie toekomstbestendig te maken, moeten we verduurzamen. Door verduurzaming vroegtijdig op te pakken, zorgen we ervoor dat economische kansen maximaal benut worden. Zo zorgen we samen dat we tegen minimale kosten en met het hoogste rendement de energietransitie doorkomen.”

Meer informatie over het DICE project is te vinden op www.nieuwvennepzuid.nl/dice