Brandwerende doorvoer vraagt kennis

Artikel delen

Een brand op 20 februari 2021 in een meterkast op de derde verdieping van een achtlaags appartementengebouw in Epe zorgde voor een flinke rookverspreiding door het gebouw. Alle 64 appartementen moesten ontruimd worden. “Gelukkig vielen er geen dodelijke slachtoffers, maar het geeft wel weer aan dat aandacht voor brandwerende doorvoeren heel belangrijk is. Met Nullifire 2.0 hebben we onze productrange voor brandwerende doorvoeren, voegen en staalbescherming flink uitgebreid en verbeterd”, zegt Mark Vink, brandpreventiedeskundige bij CPG Nederland.

Tekst: ing. Frank de Groot

kabelgoten uit de vloer

Diverse Nullifire toepassingen in een meterkast.

Eén van de fundamenten van bouwkundige brandbeveiliging is compartimentering. Compartimenteren is het opdelen van een gebouw in kleinere stukjes: brandcompartimenten. De brand mag binnen de gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden. Een compartiment wordt begrensd door vloeren en wanden. Die constructiedelen moeten voldoen aan een wettelijk minimaal niveau van brandwerendheid, zoals beschreven per type en/of functie van het gebouw in het Bouwbesluit. Het doel hiervan is dat mensen veilig kunnen vluchten of gered kunnen worden. “Uitdaging is vooral dat wanden en vloeren vaak niet volledig dicht zijn. Ze worden doorkruist door meerdere elementen, zoals deuren, ramen, luiken en talrijke kunststof- en metalen buizen en kabels en kabelgoten. Al deze doorvoeren en openingen moeten zodanig brandwerend worden afgedicht met correct geteste producten, dat de brandweerstand minimaal gelijk is aan die van de wanden en vloeren”, zegt Mark Vink.

Nieuwe eisen

Aan welke brandwerende eisen moeten doorvoeren voldoen? “Er zijn drie brandrisico’s: vlammen, rook en hitte. Door openingen en naden kunnen vlammen, rook en hitte zich van het ene brandcompartiment naar het andere compartiment of een vluchtroute verspreiden. De brandwerendheid van een compartiment moet voldoen aan het EI-criterium. De E staat voor de vlamdichtheid en de I voor de thermische isolatie op temperatuurstijging. Dat laatste heeft betrekking op bijvoorbeeld een stalen leiding door een wand. Die kan door warmtegeleiding bij een brand aan de niet-brandzijde zo heet worden, dat daar ook ontbranding plaatsvindt”, aldus Vink. “Naast brandwerende scheidingen die moeten voldoen aan het EI criterium zijn er ook een (brand)scheidingen die rookdicht moeten zijn. Wij adviseren altijd om de doorvoeren en voegen ook rookwerend af te dichten. Rook zorgt namelijk vaak voor slachtoffers bij brand”.
Per 1 juli 2021 komt er zelfs al een aanvulling op het huidige Bouwbesluit met een verwijzing naar de NEN 6075, daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen koude en warme rook. Sa is de rookwerendheid bij 20°C (omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd) en S200 is de rookwerendheid bij 200 °C (ook wel warme rook genoemd). Bij nieuwbouw krijg je dan vaker te maken met rookscheidingen.

spuit

Nullifire FS702 Brandwerende Arcylaat is een flexibele binnenafdichting voor gebruik in diverse brandwerende constructies, zoals voegen in wanden en vloeren of aansluitingen hiervan. Tevens toepasbaar in sparingen tot 50 mm of 50 mm rondom de doorvoer in de sparing.

Uitgebreide keuze op productniveau

Als een voeg of doorvoer moet voldoen aan een brandwerende eis, zijn er meerdere factoren die de productkeuze bepalen. Het gaat dan om type voeg of doorvoer, de omliggende materialen, de testen die op het product rusten en soms ook de fysieke toepassingssituatie. “Het probleem bij kunststof leidingen is bijvoorbeeld dat deze wegsmelten, waardoor er een opening in de wand achterblijft. Bij metalen leidingen en kabelgoten of kunststof mantelbuizen waarin metalen bekabeling zit, speelt ook de warmtegeleiding van het metaal een rol bij branddoorslag. Onze oplossingen zorgen er daarom voor dat de doorvoeren tijdens een brand het naastliggende compartiment volgens de brandwerendheidseisen beschermen tegen rook, hitte en vlammen”, aldus Vink.

Grafietkit

Een belangrijk wapen in de strijd tegen rook, hitte en vlammen is bijvoorbeeld de grafietkit. “De Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit is ontwikkeld om gaten en doorvoeren in muren en vloeren af te sluiten en een 4 uur durende brandwerendheid te bieden. We hebben echter ook stalen brandmanchetten voor kunststof leidingen, waarin opschuimende grafietband is opgenomen. Als de kunststof leiding weg begint te smelten, zal de grafiet de ontstane ruimte dichten”, aldus Vink. De losse Nullifire FP302 Grafietband wordt veelal in combinatie met andere producten gebruikt.

Brandwerende Acrylaat

Bij metalen doorvoeringen resteert er vaak maar weinig ruimte rond de buis. Een geschikte oplossing is dan de Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaat. Dit is een flexibele binnenafdichting die ook geschikt is voor het brandwerend afdichten van voegen in wanden en vloeren of aansluitingen hiervan. De acrylaatproducten hebben uitstekende hechtingseigenschappen en zijn gebruiksvriendelijk.

kabel

Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit is ontwikkeld om gaten en doorvoeren in muren en vloeren af te sluiten en een 4 uur durende brandwerendheid, ter bevordering van de brandveiligheid, te bieden.

Brandwerende Steenwolplaat

Verder zijn brandwerende doorvoeren door wanden ook prima te beveiligen met de Nullifire FB750 Brandwerende Steenwolplaat, die ter plaatse van de sparing aan beide zijden op de wand worden gemonteerd. De leiding of kabelgoot wordt daarbij door de steenwolplaten gevoerd, waardoor extra bescherming wordt geboden.

Brandwerend purschuim

Voor het brandwerend afdichten van aansluitingen, voegen en naden is het brandwerend purschuim van Nullifire bij uitstek geschikt. “Maar purschuim is uitdrukkelijk niet geschikt voor het brandwerend afdichten van doorvoeren! Als een kunststof leiding bijvoorbeeld wegsmelt, schuimt het purschuim niet verder op om het gat te dichten. Die fout wordt nog veel gemaakt”, waarschuwt Vink. Het brandwerend purschuim van Nullifire is het meest breed geteste product voor voegen op de markt.

Optifire: traceren van het juiste product

CPG Nederland heeft voor de Nullifire acrylaatproducten en brandwerende steenwolplaten een productidentificatiesysteem ontwikkeld dat gebruikers in staat stelt om aan te tonen dat correct gespecificeerde producten zijn geleverd en geïnstalleerd. Alle Nullifire acrylaatproducten maken gebruik van uv-lichtindicatietechnologie: Optifire. Door met een uv-lichtbron op het oppervlak van het gecoate product te schijnen, wordt een blauwe kleur zichtbaar die uniek is voor het Nullifire productassortiment.

Adviestool

Door de enorme verscheidenheid aan oplossingen dreigt het gevaar dat de klant door de bomen het bos niet meer ziet. Wie echter de website van Nullifire bezoekt (www.nullifire.nl) zal merken dat een uitgekiende structuur voor veel gemak zorgt. Zo kan er in de ‘Technische zone’ een ‘Adviestool’ worden gevonden waarbij 3D-illustraties alle mogelijke doorvoeren door metal stud en massieve wanden en massieve vloeren laten zien. Door te klikken op de gewenste doorvoer komt men direct bij de benodigde oplossing met uitleg over de benodigde producten en de verwerking hiervan. Er kan ook worden gekozen voor zoeken met de ‘Product finder’. Hier kan men kiezen voor een combinatie van toepassingsgebied, productgroep en de gewenste brandwerendheid. De benodigde producten komen dan automatisch tevoorschijn.
Mark Vink besluit: “Gezien de complexiteit van brandwerende voegen en doorvoeren is het belangrijk dat architecten, adviesbureaus en aannemers ons al vroegtijdig benaderen. We kunnen dan samen naar de meest geschikte oplossingen kijken. Als er in het werk ineens nog een sparing in een wand gemaakt moet worden zal deze extra aandacht moeten krijgen omdat deze niet vooraf is meegenomen in het advies. En met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in zicht, neemt ook de aansprakelijkheid van aannemers voor verborgen gebreken toe. Dan wil je toch zeker weten dat de brandwerende doorvoeren en voegen op juiste wijze zijn uitgevoerd?”